Tietmeyer: beste leerling is Nederland

BONN, 15 NOV. Het kan in Duitsland niet op met complimenten voor het Nederlandse model. Bondskanselier Helmut Kohl verwijst in elke derde speech met verve naar Nederland waar met geleidelijke bezuinigingen de economie succesvol op orde is gebracht.

Gisteren was het de voorzitter van de Bundesbank, Hans Tietmeyer, die Nederland in Europa zelfs “de beste leerling van de monetaire klas” noemde.

De centrale-bankier uit Frankfurt was speciaal naar Bonn gekomen voor een ontmoeting met de buitenlandse correspondenten over de Europese monetaire unie, die in 1999 moet beginnen.

Tal van landen in de Europese Unie zijn druk doende zich klaar te maken voor de muntunie, maar de Nederlanders zijn volgens de voorzitter van de Bundesbank het ijverigst. “De Hollanders zijn de rest een stuk vooruit.”

In Nederland is de inflatie met twee procent laag. Het begrotingstekort is teruggebracht tot 2,6 procent van het bruto binnenlands produkt (totale produktie van diensten en goederen) en de staatsschuld neemt af.

De staatsschuld is met 78 procent van het BNP weliswaar nog hoger dan de 60 procent die is vereist voor deelname aan de muntunie. Maar de tendens is sterk dalende. Begin 1998 beslissen de staats- en regeringsleiders van de Europese Unie welke landen aan de voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU).

De criteria, neergelegd in het Verdrag van Maastricht, hebben betrekking op prijzen, rente, overheidsfinanciën, wisselkoersen en centrale banken. In 1999 gaat de EMU van start.

Tietmeyer waarschuwde politici er gisteren voor 'Maastricht' tot boeman te maken voor hun eigen falende politiek. “Sommige politieke leiders wekken de indruk dat de bezuinigingen in hun land de prijs is die voor Maastricht moet worden betaald. Dat is een gevaarlijke argumentatie”, meende de centrale bankier.

Hij noemde het al te gemakkelijk de monetaire unie de schuld te geven van de hoge werkloosheid en de afslanking van het sociale stelsel. “Het zijn de consequenties van hun eigen economische en financiële beleid. Ik beweer dat de invoering van een muntunie de economische groei zal verbeteren en de werkgelegenheid ten goede komt. De EMU is juist in het belang van werknemers”, zei Tietmeyer.

    • Michèle de Waard