Theo Sontrop

Th. A. Sontrop vertelt in het gesprek dat Reinjan Mulder met hem voerde (CS 8-11) lasterlijke onwaarheden die weersproken moeten worden. 'Volgens Sontrop probeerde Querido jarenlang de belangrijkste AP-auteurs weg te kapen: Louis Paul Boon, Carmiggelt 'die heeft altijd zijn poot stijf gehouden', en Querido's goudmijn van dit moment Annie M.G. Schmidt.'

De feiten zijn de volgende: Uitgeverij De Arbeiderspers durfde of wilde in 1970 - dus vóór Sontrop - Louis Paul Boons Pieter Daens niet aan. In 1971 verscheen het boek op voorstel van de AP als gezamenlijke uitgave van De Arbeiderspers en Querido. Na het samengaan van de AP en Querido was het Boons uitdrukkelijke wens dat zijn boeken voortaan door zijn beide uitgeverijen gezamenlijk zouden worden uitgegeven.

In 1970 durfde of wilde De Arbeiderspers Pluk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt niet aan. In 1971 verscheen het boek bij Querido, een jaar voor Sontrop bij de AP kwam.

Mijn voorganger Reinold Kuipers heeft zijn jarenlange vriendschap met Carmiggelt nooit gebruikt om hem naar Querido te halen.

Sontrop werd bij zijn aantreden in 1972 geconfronteerd met een erfenis waar hij geen partij in was. Hoe hij met die erfenis toen en nu is omgegaan, valt hem wel aan te rekenen. 'Ik heb nooit geweten dat ik ben binnengehaald om de AP tegen de roofovervallen van Querido-directeur Reinold Kuipers af te schermen', zegt Sontrop in het interview. Grotere (uitgevers)onzin heb ik nog nooit gehoord. Boon was eigenlijk al weg bij de AP, Schmidt was de facto al weg bij de AP en Carmiggelt heeft vertrek bij de AP nooit overwogen.

    • Ary Langbroek
    • Directeur Uitgeverij Querido