Rapport Rekenkamer

Een kabinetsdelegatie onder leiding van premier Kok praat volgende maand met de Algemene Rekenkamer over de gang van zaken rond de recente publicatie van een kritisch Rekenkamer-rapport over overheidssteun aan het bedrijfsleven.

Het kabinet had grote moeite met dat rapport. Met name minister Wijers (Economische Zaken) verzette zich tegen openbaarmaking omdat het stuk veel vertrouwelijke bedrijfsgegevens bevatte. Ook op de inhoud - de Rekenkamer stelde vraagtekens bij de effectiviteit van de steunverlening - had het kabinet kritiek. In ongekend felle bewoordingen reageerde Wijers op het rapport.

Volgens hem hebben de onderzoekers van de Algemene Rekenkamer zich bewogen in “een geconstrueerde realiteit” die niet spoort met “de feitelijke, economische en juridische context waarin de onderzochte operaties zich afspeelden”. Daardoor is het exposé van de onderzochte feiten in het rapport “in menig opzicht inadequaat” en “hier en daar zelfs suggestief”.