Pas verschenen; Non-Fictie; vertaald

Isaiah Berlin: Twee opvattingen van vrijheid. Vertaald uit het Engels door Tine Ausma. Boom, 111 blz. ƒ 25,-

Klassiek essay uit 1958 van de Engelse liberale politiek filosoof. Berlin onderscheidt 'negatieve' vrijheid - het vrij zijn van belemmeringen - van de 'positieve' vrijheid zichzelf te verwerkelijken.