Pas verschenen; Fictie

Hans Anten: Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk. Historische Uitgeverij, 268 blz. ƒ 65,-

Dissertatie van de Utrechtse letterkundige Anten (1947) waarin aandacht voor een drietal hoogtepunten uit Bordewijks oeuvre die eerder niet of nauwelijks aandacht kregen. Het betreft zijn roman Knorrende beesten (1933) en twee naoorlogse publicaties waarvoor Bordewijk in 1953 de P.C. Hooftprijs ontving: de verhalenbundel Studiën in volksstructuur en de roman De doopvont.