Ontgoocheling

Het eigenaardige van katten - Als je naar ze zwaait, Zwaaien ze nooit eens terug.

    • Rudy Kousbroek