Klacht verladers tegen kerosinetoeslag

De verladers in het goederenvervoer beschuldigen de luchtvaartmaatschappijen van een “gecoördineerde actie” bij het opleggen van een toeslag voor de hoge kerosineprijs.

Hun organisatie EVO heeft een formele klacht ingediend bij minister Wijers van Economische Zaken. De EVO zegt te handelen namens de Nederlandse im- en exportbedrijven. Zij moeten volgens de organisatie miljoenen guldens extra vrachtkosten betalen die zij niet kunnen verhalen op hun afnemers. De EVO heeft het sterke vermoeden dat de op Nederland vliegende luchtvaartmaatschappijen achter de schermen afspraken hebben gemaakt over hoogte en ingangsdatum van de toeslag.

De maatschappijen hebben volgens EVO hun gezamenlijk optreden geprobeerd te verdoezelen door elk net iets andere toeslagen en invoeringsdata te kiezen. De verladersorganisatie is vooral gebeten op KLM Cargo. Deze maatschappij hield de verladers voor dat zij de komst van een brandstoftoeslag uit de media hadden kunnen vernemen.

EVO en Europese zusterorganisaties hebben vergeefs bij de luchtvaartmaatschappijen geprotesteerd tegen het uitblijven van een duidelijke aankondiging van de heffing. Zij hebben volgens de EVO ook geen uitleg gekregen over de hoogte van de toeslag.