Kabinet besluit tot verlenging van A4

DEN HAAG, 15 NOV. Tussen Delft en Schiedam komt een zeven kilometer lang stuk autosnelweg. Het kabinet zou hiertoe vandaag besluiten.

Minister De Boer (VROM) had het liefst gezien dat de weg, een verlenging van de A4 vanaf Rijswijk, verdiept wordt aangelegd. In plaats daarvan zal de aantasting van natuur en landschap die het gevolg is van de aanleg op een andere plaats worden gecompenseerd door nieuwe natuur.

Het stuk A4 vormt volgens het kabinet een wezenlijke verbinding tussen de 'mainports' Schiphol en Rotterdam. Het kabinet wil dat het economisch verkeer voorrang krijgt op de weg. Wanneer de weg in gebruik wordt genomen, begin volgende eeuw, zal het dan ook een zogeheten 'doelgroepenweg' zijn, voor het gebruik waarvan betaald moet worden (rekeningrijden).

De autosnelweg tussen Delft en Schiedam zal voorlopig bestaan uit twee keer twee rijstroken. De mogelijkheid daarvan in de toekomst twee keer drie rijstroken te maken, wordt nadrukkelijk opengelaten. Bij Schiedam sluit het tracé aan op het Kethelplein. De weg loopt parallel aan de A13 tussen Den Haag en Rotterdam, die door de komst van het nieuwe stuk A4 moet worden ontlast. De aanleg kost bijna vierhonderd miljoen gulden.

De komst van het stuk A4 is lange tijd vertraagd, onder meer door verzet van de Tweede Kamer. Een in de jaren zeventig gestorte zandrug ligt er nog steeds. Toen het aanlegbesluit uiteindelijk vrijwel alle procedures had doorlopen, werd een richtlijn van kracht die lidstaten van de Europese Unie dwong tot een onderzoek naar de milieu-effecten van nieuwe rijkswegen. Deze richtlijn bleek met terugwerkende kracht van toepassing op de A4, omdat Schiedam en Schipluiden het tracé nog niet hadden opgenomen in hun bestemmingsplan.

De A4 tussen Delft en Schiedam loopt dwars door het zogeheten Reconstructiegebied Midden-Delfland. Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt daar gezorgd voor versterking van natuur, landschap en recreatie, onder meer via de aanplant van bos. Voor natuur en landschap nadelige ingrepen zijn in dergelijke gebieden mogelijk als het rijk deze onvermijdelijk acht, maar dit moet dan altijd worden gecompenseerd met nieuwe natuur. Hetzelfde 'compensatiebeginsel' speelt bijvoorbeeld bij de uitdieping van de Westerschelde.

De Tweede Kamer spreekt maandag met minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) over toekomstige infrastructuur. D66 heeft al aangekondigd zich niet te kunnen vinden in de uitvoering van de A4 zoals het kabinet die nu wil.