Grote mond geen garantie voor beurscarrière

De financiële wereld is een fenomeen rijker: een opleiding voor optiehandelaren, eventueel gevolgd door een maatschap. Het rekenwonder met drie titels en een grote mond is niet per definitie geschikt.

AMSTERDAM, 15 NOV. “Jan 40 call. 2,50 bid. I buy 10. Sold! What's your next market? Fifty bid. Heel goed, heel goed!” De marketmakers in spé staan er wat bedremmeld bij op de geïmproviseerde optiebeursvloer van effectenbank Labouchere. De één peutert aan zijn stropdas, een ander kijkt licht wanhopig naar zijn orderbriefje

De eerste colbertjasjes gaan uit. “Still 95 lots to buy. What's your offer”, vraagt de floorbroker aan de in de crowd verzamelde namaak-handelaren. “Fifty bid? Harder spreken graag!” Buy en sell briefjes, de bewijzen van geslaagde transacties, gaan richting floorbroker. “Nee, dat is het verkeerde briefje, dat moet een sell call zijn.”

De oefensessie op de geïmproviseerde beursvloer maakt deel uit van een nieuw fenomeen in de financiële wereld: een opleiding tot zelfstandig marketmaker op de optiebeurs, een handelaar die voor eigen rekening en risico opties koopt en verkoopt. Na een voorselectie worden gegadigden in drie maanden opgeleid tot zelfstandig marketmaker, waarna de kersverse handelaar voor drie jaar een maatschap aangaat met EDU Traders BV, een speciaal opgerichte joint venture van de financiële handelshuizen AOT en Delta Holding in samenwerking met Labouchere Clearing. AOT en Delta treden op als financiers, Labouchere zorgt voor het afwikkelen, garanderen en financieren van de handelsposities van de nieuwe marketmakers.“De crowd-simulatie is maar een zeer eenvoudige weergave van de echte optiebeurs”, zegt Marc Vijver, die de marketmakers namens EDU Traders begeleidt. “Toch is het een mooie gelegenheid om te zien of iemand een handelsgeest heeft. Ik heb meegemaakt dat mensen glansrijk door alle tests heenkwamen, maar afhaakten bij dit onderdeel. Die hielden niet van dat geschreeuw en zaten liever rustig achter een beeldscherm. Die mensen kunnen denken aan een baan in de advisering of off-floortrading.”

Pag.14: Rekentest is doorslaggevend

Doel van de opleiding is onder meer de drempel te verlagen voor mensen die zich willen vestigen als zelfstandig marketmaker. Eist de beurs een startkapitaal van 250.000 gulden, door EDU Traders wordt die drempel voor de startend ondernemer aanzienlijk verlaagd.

Financiering en begeleiding van de marketmaker zijn essentieel volgens de betrokken partijen: eerdere pogingen in de financiële wereld om een opleiding voor handelaren in financiële termijncontracten op te zetten liepen stuk op gebrek aan begeleiding.

In de eerste weken van de drie maanden durende opleiding maakt de toekomstige handelaar kennis met onderwerpen als risicodekking, stock-termijnprijzen en optiestrategieën.

Basale termen als put en call worden bekend verondersteld. Vervolgens wordt de theorie in praktijk gebracht en beweegt de aspirant-handelaar zich steeds vaker op de echte beursvloer. Hij krijgt een fictief fonds toegewezen en krijgt dagelijks een winst- en verliesrekening gepresenteerd.

Bart Harmsen studeerde rechten in Utrecht en was enkele jaren in de 'fröbelsfeer' actief met opties en aandelen alvorens hij half oktober aan de opleiding tot marketmaker begon. “Ik was me aan het oriënteren in de financiële wereld en had een informatief gesprek aangevraagd bij EDU Traders.

Voor ik het wist kreeg ik een rekentest onder mijn neus en zat ik in de selectieprocedure.''

Harmsen heeft zijn eerste 'echte' handelsdag met zijn fictieve fonds er inmiddels op zitten en afgesloten met een winst van vijfhonderd gulden.

Een jurist valt nauwelijks op in het gezelschap marketmakers-in-opleiding: onder hen bevinden zich een voormalig hoekman van de effectenbeurs, afgestudeerden van de HEAO alsmede een voormalig snackbar-eigenaar. Gemeenschappelijke karaktertrekken heeft Harmsen niet kunnen ontdekken, maar “een bepaalde mate van assertiviteit is handig”.

Bij de selectie is de rekentest doorslaggevend, aldus Marc Vijver van EDU Traders. Behalve naar puur rekenvermogen (optellen, vermenigvuldigen enzovoorts) wordt gekeken of de kandidaat aanleg heeft voor getallenreeksen. “Als je de ene goede transactie aan de andere wilt koppelen, moet je aanleg hebben voor getallencombinaties”, aldus Vijver.

Toch is het niet zo dat de geniale rekenaar met drie titels en een grote mond per definitie wordt aangenomen. “Vaak denkt zo iemand te ver door en is hij te weinig flexibel om zich op de beursvloer te kunnen handhaven.”

Ook een gesprek maakt deel uit van de selectie. Vijver: “Mensen die rondlopen met het idee dat je bij de optiebeurs weinig hoeft te doen en veel verdient, kunnen we niet gebruiken.

'' EDU Traders, dat in januari 1997 begint met een tweede opleidingssessie, wil elk kwartaal vijf market-makers opleiden.

Van de aspirant-marketmakers wordt verwacht dat zij na hun opleiding minimaal 50.000 gulden in de maatschap steken, EDU legt ongeveer een zelfde bedrag bij. “Met minder dan een ton als startkapitaal komt een maatschap in de problemen.

Een marketmaker moet voldoende ruimte hebben om posities op te bouwen en grote risico's af te dekken'', aldus directeur H.W. van Arem van Labouchere Clearing. Als belangrijk voordeel van de opleiding noemt hij de grotere liquiditeit van de markt doordat er meer mensen komen die risico willen dragen.

Ook Labouchere Clearing heeft belang bij een toenemend aantal marketmakers, erkent Van Arem. “Meer klanten betekent meer omzet voor onze clearingservice.”

    • Friederike de Raat