Geen compensatie lokale lastenstijging

DEN HAAG, 15 NOV. De PvdA-staatssecretarissen Vermeend (Financiën) en Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) wijzen het idee van hun partijgenoot en Tweede Kamerlid Noorman-den Uyl van de hand om de stijging van de lokale lasten volledig te compenseren.

Dat bleek gisteren in een debat over de lokale lasten. De bewindslieden kondigden aan dat het rijk krachtig gaat ingrijpen wanneer gemeenten met te hoge lokale lasten het landelijke inkomensbeleid doorkruisen. Het sein gaat op oranje zodra de heffingen in een gemeente meer dan veertig procent boven het gemiddelde komen te liggen. Als er geen verbetering komt kan het kabinet de wet wijzigen om orde op zaken te kunnen stellen.

De bewindslieden wezen op het spanningsveld tussen de wens de vinger aan de pols te houden en de gemeentelijke autonomie op belastinggebied. Ze overwegen dan ook niet om op korte termijn de gemeentewet te wijzigen. Dat is nodig om een gemeente financieel tot de orde te kunnen roepen.

Vermeend erkende dat het Rijk medeverantwoordelijk is voor de hoge gemeentelijke milieuheffingen. Dat komt doordat gemeenten wel het landelijke milieubeleid moeten uitvoeren, maar daar geen geld voor hebben gehad. Op deze manier moesten de gemeenten de rekening wel bij de lokale vervuiler leggen.

De staatssecretaris is bereid de kosten van nieuw milieubeleid niet langer af te wentelen op de gemeenten. Om met terugwerkende kracht de stijging van de milieu-heffingen te compenseren, ging Vermeend te ver.

Vermeend en Van de Vondervoort gingen akkoord met de wens van de Tweede Kamer om een betere 'monitor' te maken voor de hoogte van de gemeentelijke lasten.