Frankrijk wenst sluiting coffeeshops; Geschil met Parijs over drugs laait op

DEN HAAG, 15 NOV. De irritaties tussen Nederland en Frankrijk over het Nederlandse drugsbeleid steken opnieuw de kop op. De Franse regering heeft een plan opgesteld waarin staat dat de landen van de Europese Unie drugsverslaving en drugshandel op dezelfde manier moeten bestrijden.

Het Nederlandse kabinet, dat vandaag over het document zou spreken, heeft als uitgangspunt dat “dit gemeenschappelijk optreden niet dient te leiden tot aanpassing van het eigen drugsbeleid”, zo valt te lezen in een brief die minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) mede namens minister Sorgdrager (Justitie) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wel vindt het kabinet dat de Europese landen meer moeten samenwerken bij de bestrijding van drugshandel.

De Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken komen eind deze maand in Brussel bijeen om over het Franse stuk te spreken. Nederland, dat vanaf januari voorzitter is van de EU, wil de praktijk van het drugsbeleid, inclusief de coffeeshops, voortzetten. De Fransen willen dat Nederland alle coffeeshops sluit en repressiever optreedt tegen drugsgebruik. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie is de Nederlandse regering niet van plan aan die wensen te voldoen. Nederland kan de Europese harmonisatie van het drugsbeleid tegenhouden.

Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt er niets voor het Nederlandse drugsbeleid om te vormen naar een Frans repressief model. Het Kamerlid Korthals (VVD) zei vanochtend dat het voorstel “veel te ver” gaat. “Er valt best wat aan te merken op ons drugsbeleid, maar we moeten ons niet het Franse drugsbeleid laten opdringen.”

Van Oven (PvdA) heeft “grote aarzelingen”. Hij vreest dat instemming met de Franse tekst ertoe zal leiden dat Nederland veel elementen van het drugsbeleid moet opgeven, zoals de coffeeshops en het onderscheid tussen soft- en harddrugs. “Het lijkt me ondenkbaar dat het kabinet dat doet. Nederland kan instemmen en tegelijkertijd een eenzijdige verklaring afgeven waarin staat dat wij ons drugsbeleid handhaven. Ik ben daar niet zo'n voorstander van, want dan krijg je elk jaar opnieuw een circus over tekstinterpretatie.”

Zijn collega De Graaf (D66), die zei te zijn “geschrokken” van de tekst, ziet nog wel mogelijkheden voor zo'n verklaring. Die is destijds ook bij het Verdrag van Schengen afgegeven. Hij kan zich echter “niet voorstellen” dat het kabinet dit stuk aanvaardt. “Dan ontstaat er een groot probleem met de Kamer. Nederland moet geen jota aan het drugsbeleid veranderen.” CDA'er Van der Burg herhaalde dat zijn partij vindt dat alle coffeeshops uiteindelijk moeten worden gesloten.

Volgens het Franse voorstel moet overal in Europa strenger worden opgetreden tegen gebruik van en handel in verdovende middelen, tegen reclame voor drugs via Internet, tegen drugstoerisme en tegen cannabisteelt.