Beleggers in Philips pleiten voor splitsing

AMSTERDAM, 15 NOV. Bijna de helft van de Nederlandse professionele beleggers vindt dat Philips opgebroken moet worden om de waarde van het concern voor de aandeelhouders te vergroten. Dit blijkt uit onderzoek van het financiële adviesbureau Rematch, dat vanochtend is gepresenteerd op de Dag van het Aandeel in Amsterdam.

Van de onderzochte beleggers is 43 procent voor opsplitsing van Philips. Rematch peilde voor het onderzoek de opinie bij dertig vermogensbeheerders die samen bijna 500 miljard gulden te beleggen hebben. Een meerderheid (59 procent) van de financiële analisten is eveneens voor opsplitsing. Van de ondervraagde particuliere beleggers vindt 22 procent dat het concern moet worden opgebroken. Ook het drank- en voedingsconcern BolsWessanen scoort hoog bij alle drie de onderzochte groepen als kandidaat voor een splitsing.

De uitkomst is opmerkelijk omdat Philips zijn honderd grootste aandeelhouders heeft uitgenodigd voor een kennismaking over twee weken met president C. Boonstra, die per 1 oktober in functie is. Boonstra heeft zich bij de publicatie van de winstval van Philips in het derde kwartaal uitgesproken als pleitbezorger voor de belangen van de aandeelhouders van Philips.

Op de Dag van het Aandeel schetste president-directeur drs. C. Herkströter van de Koninklijke Shell Groep de gevolgen van drie naar zijn zeggen onomkeerbare krachten in de economie: de revolutie in de communicatietechnologie, de globalisering en de liberalisering. “De liberaliseringstrend is zo sterk dat hij zich in feite door niets zal laten tegenhouden.”

Herkströter pleitte voor afschaffing van de fiscale beperkingen in Nederland voor inkoop van eigen aandelen door bedrijven. Hij ontkende desgevraagd dat Koninklijke Shell, die vele miljarden guldens in kas heeft, concreet plannen heeft voor de inkoop van zijn aandelen. “Het is een effectief instrument dat kan worden gebruikt om de waarde voor de aandeelhouders te vergroten.” Hij verwees naar de Franse oliemaatschappij Elf die deze week bijna 5 procent eigen aandelen inkocht als onderdeel van haar privatisering door de Franse overheid.

Herkströter bepleitte tevens internationale normen voor de financiële rapportage van bedrijven. Dat zou ook middelgrote ondernemingen uit Europa ten goede komen, omdat zij dan gemakkelijker risicodragend kapitaal zouden kunnen aantrekken. “Eén van de tekortkomingen is dat de Europese economie niet voldoende risicokapitaal genereert voor onze ondernemers.”

Het Blauwe Bord, een onderscheiding van de Vereniging van Effectenbezitters voor wie zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de belangen van aandeelhouders, werd uitgereikt aan voormalig Unilevertopman drs. F. Maljers.