Baby-gorilla drinkt

De baby-gorilla die vorige week zaterdag in Artis is geboren, drinkt moedermelk. Dat is belangrijk nieuws, want de twee vorige baby's die gorilla-moeder Dafina in de Amsterdamse dierentuin kreeg, kregen niet echt borstvoeding. Zij moesten naar het Europese gorilla-opvangcentrum in de Duitse stad Stuttgart, waar ze met de fles zijn grootgebracht.

Het probleem is dat moeder Dafina niet weet hoe ze haar kinderen de borst moet geven. Gorilla-moeders doen dat niet vanzelf, ze moeten het afkijken van oudere moeders met baby's. Maar Dafina heeft nooit in een gorilla-familie geleefd.

Nu was ze ook wel jong toen ze haar eerste baby kreeg - ze was zes, terwijl gorilla's normaal al acht of negen jaar zijn als ze hun eerste baby krijgen. Omdat ze in Artis wel begrepen dat Dafina niet goed raad wist met haar eerste baby, hebben ze van alles geprobeerd om haar iets te leren over baby-opvoeding. Gorilla's in dierentuinen krijgen graag naar televisie, is uit onderzoek bekend. Daarom hebben de Artis-medewerkers de zwangere Dafina op een film laten zien hoe gorilla-moeders met baby's omgaan. Ook was er toen haar eerste baby geboren was net een dierenverzorgster die ook een baby'tje had. Die ging in het gorilla-hok zitten en gaf haar eigen kind de borst. Artis hoopte dat Dafina de kunst van het de borst geven afkeek van de mensenmoeder. Helaas, het hielp niet. Dafina beschouwde haar kind als een stuk speelgoed en slingerde het in het rond als een pop. Drinken kreeg het niet. Het diertje werd bij haar weggehaald, anders zou het zijn doodgegaan.

Voor haar tweede kindje zorgde Dafina al wat beter. Ze heeft het vier weken de borst gegeven, maar toen stopte ze, en keek amper nog naar het kind om. Nu geeft ze haar derde kind weer de borst, en bij Artis hopen ze dat Dafina oud genoeg is om moedertje te blijven spelen. Gebeurt dat niet, dan moet ook deze baby, waarschijnlijk een jongetje, naar het gorilla-opvangcentrum in Stuttgart, en komt hij niet terug in Artis. (foto wfa)