Aanklacht Oltmans om meineed van Docters

ROTTERDAM, 15 NOV. De advocaten van de free-lance journalist W.L. Oltmans dienen een aanklacht in wegens meineed tegen de voorzitter van het college van procureurs-generaal A. Docters van Leeuwen. Zij hebben dit vanmorgen bekendgemaakt.

Docters van Leeuwen heeft volgens de raadslieden bewust onjuiste verklaringen afgelegd in het proces dat Oltmans sinds 1991 voert tegen de Staat der Nederlanden. De journalist wil genoegdoening voor de volgens hem jarenlange tegenwerking door opeenvolgende regeringen, waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) steeds op de achtergrond een rol speelde. Docters was voor zijn overstap naar Justitie hoofd van de BVD. Oltmans moet het bewijs zien te leveren voor deze tegenwerking en de Nederlandse Vereniging van Journalisten steunt hem daarbij.

In de negentiende zitting in dit proces hoorde de Haagse rechter-commissaris B. Punt gisteren achter gesloten deuren dr. C. Landman, voormalig hoofd politieke zaken van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag. Landman heeft volgens Oltmans' advocaten bevestigd dat de Nederlandse regering en de inlichtingendiensten tot een jaar of vier geleden de regering van Zuid-Afrika hebben gewaarschuwd voor de free-lance journalist. “Hij bevestigde onder ede dat de BVD in continu contact stond met de Zuid-Afrikaanse inlichtingendienst”, aldus advocaat P. Nicolai. Docters van Leeuwen, gehoord op 30 mei van dit jaar, heeft dergelijke bemoeienissen ontkend. Volgens hem zou er ook helemaal geen dossier-Oltmans bestaan bij de BVD. Nicolaï en zijn collega Pasman menen voldoende bewijs te hebben van het tegendeel.

Zij beschikken ook over enkele documenten, onder andere van de voormalig ambassadeur van Zuid Afrika uit 1986, waarin door Nederlandse functionarissen wordt gewaarschuwd dat Oltmans onbetrouwbaar is en werkt voor de spionagediensten KGB en CIA. De advocaten gaan ervan uit dat de documenten echt zijn, maar zeggen de authenticiteit ondanks de officiële stempels niet voor honderd procent te kunnen garanderen.

Oltmans en zijn advocaten hebben begin deze maand onderzoek verricht in Pretoria en daar een aantal getuigen gehoord. “Daarbij is ons gezegd dat de Nederlandse veiligheidsdienst actief betrokken was bij het 'zwart maken' van Oltmans, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot zijn uitzetting”, aldus Nicolaï. De free-lance journalist werkte van 1986 tot 1992 in Zuid-Afrika en werd in augustus van dat jaar het land uitgezet.