Zoon mag niet naast zijn vader in het graf

GRONINGEN, 14 NOV. Niet de zoon, maar één van de echtgenoten komt in een tweepersoonsgraf naast de zes jaar geleden overleden Groninger pianist Tony Hart te liggen. Dit heeft de president van de rechtbank in Groningen gisteren bepaald in een door de zoon aangespannen kort geding.

Hoewel de 62-jarige zoon zes jaar geleden de laatste rustplaats van zijn vader heeft betaald, geeft hem dit volgens de rechter niet het recht de plek naast zijn vader op te eisen. Deze komt Harts derde echtgenote toe, omdat zij de ernstig zieke pianist in zijn laatste levensjaar heeft verzorgd. Bovendien doorliep zij bij de Hervormde Gemeente destijds de procedure voor de aanleg van het graf en trad zij na het overlijden op als diens weduwe. Tony Hart is vier keer getrouwd geweest. De Hervormde Gemeente ging er ook vanuit dat de lege plek aan de vrouw toebehoorde. Dat werd bevestigd door de inschrijving in registers. Ze had bovendien het eigendomsbewijs in haar bezit. Daarom moet volgens de rechter worden aangenomen dat tussen de Hervormde Gemeente en de zoon nooit een wilsovereenstemming is bereikt over de zeggenschap van het resterende deel in de grafruimte.

Tijdens de zitting kwam naar voren dat de zoon, die in Kopenhagen woont, zijn leven was gaan overdenken omdat hij ongeneeslijk ziek is. Hij kwam tot de conclusie dat hij na zijn dood naast zijn vader wilde liggen in de grafkelder op het kerkhof van Tolbert. De vrouw behoort daar volgens hem niet te liggen, omdat zij zijn vader heeft geprobeerd te bekeren.

Tony Hart was een bekende pianist in het Groninger uitgaansleven. Hij werd 'de pianist met de negen vingers' genoemd, nadat hij bij een explosie één vinger kwijt was geraakt. In een grijs verleden begeleidde hij stomme films. Hij trad later in dienst van het Noord-Nederlands Toneel (NNT).