Winst Samas blijft overeind

Kantoorinrichter Samas heeft de winst in de eerste helft van het op 1 april begonnen boekjaar ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar weten te handhaven op 8,4 miljoen gulden.

Samas blijft bij de verwachting dat de netto winst per aandeel over het hele lopende jaar niet lager uitvalt dan de 5,25 gulden van 1995/1996. Kosten voor een winstverbeteringsprogramma worden gedekt uit een voorziening die al is getroffen ten laste van het vorige boekjaar.

Samas verwacht voor het tweede halfjaar een voortgaande positieve ontwikkeling van de omzet in kantoorbenodigdheden. In de divisie Kantoorinrichting zal ook in de tweede jaarhelft nog van een geringe omzetdaling sprake zijn, vooral door de tegenvallende markt in Duitsland en Frankrijk

De omzet van Samas in het eerste halfjaar steeg van 684 miljoen naar 765 miljoen gulden. Bij de omzetstijging van 11,8 procent tekent het concern aan, dat Universal Office Supplies in de consolidatie is betrokken vanaf 1 oktober 1995. Zonder dit bedrijf daalde de omzet met 1,7 procent. Dit kwam door een beperkte daling van de omzet in de divisie Kantoorinrichting. Deze lijdt onder de ongunstige conjunctuur in Frankrijk en Duitsland.

In de Benelux was sprake van een belangrijke omzetstijging. In het Verenigd Koninkrijk bestond een min of meer stabiele situatie. De gang van zaken in de divisie Kantoorbenodigdheden bleef gunstig.

Autonoom was er een duidelijke omzettoename. Samas wist ondanks de sterke prijsconcurrentie de bruto marge vast te houden. Het bedrijfsresultaat nam met 16,6 procent toe van 38,5 miljoen gulden naar 44,9 miljoen.

Met name door in Frankijk geleden niet fiscaal compensabele verliezen liep de belastingdruk op. Daardoor steeg de netto groepswinst slechts met 13,7 procent tot 15,9 miljoen gulden. Het aandeel van derden steeg van 5,6 miljoen naar 7,5 miljoen gulden.