Wachtlijsten

In haar onvermogen het probleem van de stijgende kosten in de gezondheidszorg adequaat te beheersen, misbruikt minister Borst de medische stand op sluwe wijze.

Zij dwingt de artsen, op straffe van financiële dwangmaatregelen (meestal tariefdalingen) af te zien van behandeling van patiënten, met als argument dat dit toch grotendeels onnodige behandelingen zijn. De artsen, de pesterijen beu, geven te langen leste toe en behandelen minder patiënten met als gevolg dat er nu duizenden mensen op de wachtlijst staan voor al die 'onnodige behandelingen'.

Nieuwe pesterijen zijn alweer in de maak om de artsen nu te dwingen niemand meer op een wachtlijst te zetten. Artsen zullen daartoe tegen de patiënt moeten liegen dat er niets meer tegen zijn kwaal is te doen. Definitief van de lijst afvoeren, is het devies, want wachtlijsten schaden het imago van de minister.

Het is allemaal te macaber voor woorden, maar Nederland slaapt rustig door. Arm ziek Nederland.

    • J.G. van Dorssen