Vecai keurt contract met Sport7 af

AMSTERDAM, 14 NOV. De doorgifte van Sport7 door kabelmaatschappijen is verder op de tocht komen te staan. Vanochtend heeft het bestuur van de Vecai, de vereniging van Nederlandse kabelmaatschappijen, in een besloten vergadering het door onderhandelingsdelegaties van de Vecai en Sport7 overeengekomen 'modelcontract' verworpen.

In dat modelcontract werden de voorwaarden geregeld waaronder Sport7 in de komende vijf tot zeven jaar door kabelmaatschappijen moet worden doorgegeven. Daarin stond ondermeer de verplichting voor kabelmaatschappijen om zo snel mogelijk in het eigen netwerk decoders te installeren zodat Sport 7 betaald kan worden voor haar signaal. Hoe later de decoders aanwezig waren, hoe hoger het bedrag dat Sport7 per aansluiting zou ontvangen.

Volgens betrouwbare bronnen heeft het bestuur van de Vecai vanochtend het resultaat van de onderhandelingen verworpen. De lange duur van het contract, veel langer dan gebruikelijk, zou een van de knelpunten zijn. Directeur H. Donkersloot van de Vecai wilde vanochtend geen commentaar geven: “Het lijkt me correct dat we eerst Sport7 op de hoogte stellen van hetgeen we besloten hebben,” aldus Donkersloot. Donkersloot wil “niet uitsluiten dat we er alsnog uit zullen komen”. Op de vraag of dat dan nieuwe onderhandelingen betekent zei Donkersloot: “Daar zou het op uit kunnen komen.”

Na een aanvankelijke weigerachtige houding van de Vecai tegen de komst van Sport7 dat per aansluiting twee gulden vroeg, sloot de vereniging enkele maanden geleden onder veel publiciteit 'een raamovereenkomst' met de zender. Die moest vervolgens tot een modelcontract worden uitgewerkt. Elke afzonderlijke kabelmaatschappij zou daarna op basis van dat modelcontract een eigen overeenkomst met Sport7 kunnen sluiten.

Inmiddels heeft Sport7 te kennen gekregen tot 1 januari 1998 nog gratis te worden doorgegeven. Dat kost de zender naar eigen zeggen 175 miljoen gulden.

Een Sport7 woordvoerder kon vanmiddag geen reactie geven omdat hij “nog van niets weet”. Sport7 is in Den Haag, Amsterdam en Eindhoven uit het 'basispakket' van de kabel gehaald.

    • Jaco Alberts