Straf (3)

In het 'Profiel' over het thema Straf staat op pagina 35 onder 'Tuchtrecht' vermeld dat (onder andere) de beroepsgroep registeraccountants eigen (privaatrechtelijke) tuchtregels hanteert.

Dit is onjuist. Sedert de Wet op de registeraccountants 1962, geheel in werking in 1967, is het tuchtrecht voor registeraccountants wettelijk geregeld en derhalve evenzeer publiekrechtelijk als dat van de medici en de advocaten.

In 1993 is het publiekrechtelijk karakter nog versterkt doordat de taak van de vroegere Raad van beroep bij wetswijziging is overgedragen aan het College van beroep voor het bedrijfsleven.

    • Prof.Dr. A.B. Frielink