Straf (2)

Naar aanleiding van het artikel 'Straffen met beleid' in de themabijlage 'Straf' waar het hof te Arnhem getypeerd wordt als “Hof van Barmhartigheid” en het hof te Den Haag als “Hof van Beroerte”, wil ik het volgende opmerken.

In de tijd dat mr. Van Andel het hof van Arnhem voorzat, was een verdachte er bij dit hof, zoals de bijnaam reeds impliceert, inderdaad beduidend beter af in vergelijking met de andere hoven. Door mr. J.C.M. Leijten wordt zelfs gesteld dat Van Andel iedereen wilde vrijlaten (Nederlands Juristenblad 1996, p. 119). Tegenwoordig wordt het hof van Arnhem echter niet meer door Van Andel voorgezeten en is de benaming 'Hof van Barmhartigheid' absoluut niet meer van toepassing op het Arnhemse hof. Het lijkt er voor mij op dat het hof van Arnhem door het opleggen van strenge straffen, af wil van het softe' imago. Alhoewel het hof te Den Haag om zijn uitspraken misschien getypeerd wordt als 'Hof van Beroerte', zijn er tegenwoordig genoeg verdachten die tezamen met hun raadsmannen na een uitspraak van het hof te Arnhem (ook) een beroerte nabij waren.

    • Mr. E. Roethof