Straf (1)

In het door vele soorten wetsovertreders geplaagde Nederland blijken, volgens het intrigerende overzicht in 'Profiel' van 7 november, per 100.000 inwoners aanzienlijk minder boeven in het gevang te zitten dan in zulke rustig-vriendelijke landen als Noorwegen en Denemarken. In de spreekwoordelijk veilige en gedisciplineerde oorden Zwitserland en Singapore sluit men resp. 63 procent en 422 procent méér criminelen op.

Een interpretatie van deze cijfers is mij helaas onmogelijk als ik daarnaast niet kan beschikken over oplossingspercentages per land en, in de kolom daar weer naast, het aantal politie-agenten per 100.000 inwoners.

    • Jelle L.S. Pijpers