Sluiting dreigt voor fabriek in Suriname

PARAMARIBO, 14 NOV. Het Surinaamse bauxietbedrijf Suralco, dochter van het Amerikaanse Alcoa, heeft gedreigd niet langer aluminium in Suriname te produceren. Als gevolg van stakingsacties zijn sinds gisteren de aluinaardefabriek en de aluminiumsmelter volledig stilgelegd.

Ingewijden zien het dreigement van Suralco vooralsnog als een poging een eind te maken aan de stakingsacties. Ook bij het bauxietbedrijf Billiton, voormalig Shell-dochter, wordt gestaakt. De bauxietsector is nog steeds de grootste deviezenverdiener van Suriname. De inkomsten zijn ongeveer 300 miljoen dollar per jaar. Dat is 75% van Surinames totale export. Gezien het belangrijk van de sector is de regering in permanent beraad met de directie, de bonden en de Bemiddelingsraad. Bij Suralco werken 2200 mensen en bij Billiton 500.

Zowel bij Suralco als Billiton slepen CAO onderhandelingen zich al maanden voort. Het knelpunt is de loonsverjoging. De directie van Suralco heeft een beslissing van de Bemiddelingsraad de lonen met 75 procent te verhogen afgewezen. De betrokken vakbond (Paranam Werknemersbond) heeft het besluit aanvaard. Aanvankelijk had de PWB 200 procent loonsverhoging gevraagd. Bij Billiton zegt de directie niet van plan te zijn naar de Bemiddelingsraad te gaan.

Volgens Suralco was sluiting van de aluinaardefabriek en de aluminiumsmelter onvermijdelijk, omdat stakende werknemers met geweld werkwilligen verhinderden de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.

Een Suralco-woordvoerder zei gisteren dat er in Europa een groot overschot is aan aluinaarde, het uit bauxiet gemaakte halffabricaat waaruit aluminium wordt gemaakt. Daarom moet volgens hem nader worden bezien of het nog zinvol is de aluminiumsmelter met een capaciteit van 30.000 ton per jaar weer op te starten. De aluinaardefabriek heeft een capaciteit van circa 1,2 miljoen ton per jaar. Het grootste deel wordt geëxporteerd. Het eventueel weer opstarten van de aluminiumsmelter kan om technische redenen maanden duren.

Voorzitter Frank Playfair van de Paranam Werknemers Bond, tevens parlementslid voor een oppositiepartij, zei dat Suralco met haar dreigementen de situatie dramatiseert om druk uit te oefenen. Vakbondleiders hebben overigens onlangs gezegd dat ze het land zullen verlammen om de regering naar huis te sturen. De regering staat onder leiding van president Wijdenbosch van de Nationale Democratische Partij (NDP) van voorzitter Desi Bouterse. De laatste zei gisteren een bijdrage te willen leveren aan het zoeken naar een oplossing van het conflict.