Schaderegelaar ziet af van rechtsbijstand bij medische fouten; LGN zwicht voor ziekenhuizen

AMSTERDAM, 14 NOV. De Letselschade Groep Nederland (LGN) staat geen cliënten meer bij die schadevergoeding eisen na medische fouten. De LGN, een belangenorganisatie voor letselschadeslachtoffers, is tot dit besluit gekomen nadat meer dan twintig ziekenhuizen een reclamefolder weigerden waarin de onderneming onder meer deze dienst aanbood.

De LGN, voor clientèle onder meer afhankelijk van advertenties in ziekenhuizen, noemt de druk van de ziekenhuizen een “behoorlijke slag”. Volgens de schaderegelaars was het aantal cliënten dat voor schadevergoeding na een medische fout in aanmerking wilde komen “heel sterk gestegen” na verspreiding van de folder in de ziekenhuizen. “Van vijf per maand is het aantal opgelopen tot enkele tientallen”, aldus een LGN-woordvoerder. In de folder stelt de LGN dat na medische fouten “een rechtvaardige schadeloosstelling” kan worden verkregen.

In verband met de weerstand van de ziekenhuizen weigerde distributeur PoliVision van de folder deze nog langer te verspreiden. “De druk werd voor ons te groot”, aldus directeur O. Heskes van PoliVision. “Wij hebben nog meer cliënten voor wie we folders verspreiden. Het contact met de ziekenhuizen is voor ons belangrijker dan het belang van één cliënt.”

LGN besloot vervolgens een nieuwe folder te maken, waarin met geen woord meer over 'medische fouten' wordt gerept. “Voorts delen wij u mede dat de LGN in de toekomst zich niet meer met medische fouten zal bezighouden, nu blijkt dat het onderwerp nog niet rijp is”, aldus LGN in een brief aan PoliVision. LGN behartigt nu alleen nog de belangen van mensen die door bedrijfs- of verkeersongevallen letsel hebben opgelopen. De aangepaste folder verschijnt morgen.

Van de 45 ziekenhuizen in Nederland die de oorspronkelijke folder kregen, heeft meer dan de helft bezwaar gemaakt tegen inhoud en toonzetting, zegt Heskes. “We merkten dat de groene folder van de LGN iedere keer dat we kwamen bijvullen op was. Bij de derde keer dacht ik: 'Dit klopt niet, zo snel gaat een folder niet'.” Heskes ging praten met de directies van de ziekenhuizen en kwam erachter dat tegen de folder zwaarwegende bezwaren bestonden.

W.A. van der Meeren, directeur van Drechtsteden Ziekenhuis: “Wij kenden de inhoud van de folder eigenlijk niet, maar hebben hem nu meteen uit de wachtkamer verwijderd. Deze folder werkt in op een verkeerde tendens. In een ziekenhuis doe je je uiterste best om de zaken goed te regelen. Die folder maakt je bij voorbaat al de tegenpartij. Zeer onsympathiek voor het ziekenhuis als bedrijf.”

De medische staf van Ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen was zo kwaad over de folder dat hij ook opdracht gaf twaalf tv-monitoren van PoliVision te ontmantelen. “We zijn anderhalf uur beziggeweest plafondplaten te verwijderen om de stekkers uit de stopcontacten te halen”, zegt H. Wijnberg, hoofd van de polikliniek. “Misschien zijn we wel ver gegaan, maar we willen die rotzooi hier niet.” Wijnberg heeft geen moeite met folders of video's waarin patiënten wordt gewezen op mogelijkheden een klacht in te dienen. “Maar met firma's die patiënten oproepen zo hoog mogelijke schadeclaims in te dienen, wil ik niets te maken hebben.” De folder raadt patiënten aan geen genoegen te nemen met een paar duizend gulden. De LGN suggereert volgens Wijnberg dat mensen via LGN een paar ton kunnen binnenhalen. Wijnberg: “Het is hier Amerika niet en dat moet het ook niet worden.”

Volgens G. Engelgeer, die voor de LGN onder meer een patiënte van het St. Clara Ziekenhuis in Rotterdam bijstond, kan de medische stand in Nederland er nog steeds niet tegen dat fouten aan de kaak worden gesteld. Hij geeft het voorbeeld van een 24-jarige patiënte die na een hernia-operatie een dwarslaesie kreeg door een medische fout. “Deze medische fout is door de betrokken arts in eerste instantie betiteld als een complicatie.” J.W.A. Janssen, directeur van LGN, zegt dat in de folder zelfs voor “een softe benadering” is gekozen. “Bewust hebben we in de folder geen praktijkvoorbeeld gegeven van een medische fout.”

Engelgeer verwijt ziekenhuizen systematisch misstanden te verdoezelen door ze als 'complicaties' voor te stellen. Ook houden volgens hem ziekenhuizen tijdens schadeprocedures bewust stukken uit dossiers achter. Dr. W.G. Verkruisen, universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan de Groningse Universiteit, schat het aantal medische fouten op circa 50.000 per jaar. Ook hem is bekend dat ziekenhuizen soms fouten verheimelijken door ze als 'complicaties' voor te stellen en bij schadeloosstellingsprocedures 'bewust stukken uit het dossier' te houden. Hij promoveerde op een proefschrift over 'de ontevreden patiënt'. PoliVision-directeur Heskes heeft begrip voor de boosheid van de ziekenhuizen. “Als ik een fout maak mag iemand me op mijn vingers tikken, maar ik zal niet zelf mensen daartoe oproepen.” PoliVision begint volgende week met de verspreiding van de nieuwe folder. Heskes: “We zullen de ziekenhuizen vragen wat zij van deze folder vinden. Het is best mogelijk dat zij in tweede instantie weer 'nee' zeggen. En dan kies ik uiteraard voor mijn eigen bedrijf.”

    • Margot Poll
    • Hans Moll