Rabo moderniseert kantorennet

Rabobank Nederland verwacht het kantorennet binnen vijf tot zes jaar te hebben gemoderniseerd. Op dit moment heeft de bank circa vijfhonderd hoofdkantoren en 1.300 bijkantoren. Het is de bedoeling dit model te vervangen door een driedeling in hoofdkantoren, advieskantoren en distributiepunten met alleen automaten.

Bij de hoofkantoren ligt het accent op persoonlijke dienstverlening. Het advieskantoor leunt zwaar op automaten. Toch werken hier in tegenstelling tot de distributiepunten met alleen automaten nog enige medewerkers die de klanten kunnen adviseren. De Rabobank doet al enige tijd proeven met vèrgaand geautomatiseerde kantoren.

De coöperatieve Rabo-organisatie heeft de aangesloten banken het concept van de driedeling voorgelegd. Uiteindelijk bepalen de leden zelf in welke mate ze het willen invullen. Volgens de Rabo-woordvoerder valt daarom nog niet aan te geven hoe de modernisering wordt doorgevoerd.

Vast staat wel dat routinematige administratieve werkzaamheden verder worden uitgebannen. Aan de andere kant komen er adviesfuncties bij. Per saldo gaat er echter werkgelegenheid verloren. De bank (in totaal bijna 35.000 werknemers, van wie circa 25.000 in Nederlandse bankkantoren) kan nog niet zeggen hoeveel banen deze omslag kost.