Meer eerstejaars in hoger onderwijs

GRONINGEN, 14 NOV. Het aantal eerstejaarsstudenten op hogescholen en universiteiten is dit jaar licht gestegen met 0,7 procent. Vorig jaar daalde het aantal nog fors, met 9,3 procent.

Dit blijkt uit cijfers van de Informatie Beheer Groep in Groningen. Op 1 oktober van dit jaar stonden in totaal 111.300 eerstejaarsstudenten ingeschreven bij universiteiten en hogescholen. Een jaar eerder waren dat er iets meer dan 110.500.

Vooral de belangstelling voor het hoger beroepsonderwijs groeide: de hogescholen hebben dit jaar 2,1 procent meer eerstejaars dan vorig jaar. Daartegenover staat dat het aantal eerstejaars aan de universiteiten opnieuw terugliep, met 2,3 procent. Een jaar eerder zagen de universiteiten het aantal eerstejaars nog teruglopen met 12,3 procent.

De daling van het aantal eerstejaarsstudenten in het studiejaar 1995/96 was volgens onderzoekers onder meer ingegeven door de strengere eisen die de minister stelde aan de basisbeurs. In 1995 moesten studenten niet een kwart maar de helft van van hun tentamens halen om te voorkomen dat hun studiebeurs werd omgezet in een lening. Meer scholieren dan voorheen besloten na het behalen van het eindexamen hun studie uit te stellen, uit angst voor hoogoplopende studieschulden. Daarnaast werd het voor HBO'ers duurder gemaakt om door te studeren op de universiteit en steeg de kans op werk voor afgestudeerden van een hogeschool.