Lease-auto

Het paarse kabinet wil de automobilist door accijnsverhoging op benzine tot het maken van minder autokilometers aanzetten.

De huidige forfaitaire fiscale bijtelling voor het ter beschikking hebben van een bedrijfspersonenauto heeft echter een tegenovergesteld effect. De regeling houdt in dat de werknemer jaarlijks 20 of 25 procent van de cataloguswaarde van de personenauto bij zijn inkomen opgeteld krijgt als hij gratis de beschikking over een bedrijfsauto heeft. Daarom lijkt aan aantrekkelijke belastingwijziging: belasting van de werkelijke waarde van gemaakte privékilometers, als het bedrijf die voor de werknemer betaalde. Met de huidige hard- en software is een sluitende kilometeradministratie immers eenvoudig.

Dus: naar keuze van de belastingplichtige fiscale bijtelling of belasting naar de gemaakte privékilometers. Ik verwacht dat dit de automobilist meer aan het denken zal zetten dan de zoveelste accijnsverhoging die de baas toch betaalt.

    • C.G. Abrahams