Kwartaalverlies Triple P 7,5 miljoen

Het op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq genoteerde automatiseringsbedrijf Triple P heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van 7,5 miljoen gulden. In dezelfde periode van 1995 was er een winst van 2,9 miljoen. Triple P voert in het derde kwartaal van dit jaar ook nog een reorganisatievoorziening op van 16,5 miljoen gulden.

De omzet daalde in het derde kwartaal van 81,8 miljoen gulden naar 77,3 miljoen.

In de eerste negen maanden bleef de omzet ten opzichte van dezelfde periode van 1995 met 257,5 miljoen gulden ongeveer gelijk. De operationele winst sloeg om van 8,2 miljoen gulden in een verlies van 4,3 miljoen.

Triple P kondigde eerder dit jaar de nu in gang zijnde reorganisatie aan. Het vierde kwartaal zou het bedrijf weer winst moeten maken.

Vorige maand liet het bedrijf weten dat er van de dertienhonderd arbeidsplaatsen 225 zouden verdwijnen. In Nederland gaan 160 van de zevenhonderd banen verloren. Dit gaat gepaard met veertig tot vijftig gedwongen ontslagen. De omzetverliezen door het afstoten van bedrijfsonderdelen bedragen naar schatting 20 miljoen gulden.