Kritische noten over voedseltop op forum van NGO's

ROME, 14 NOV. Verscheidene niet-gouvernementele organisaties (NGO's) hebben in de marge van de Voedseltop in Rome de organisator daarvan, de FAO, verweten te technologisch te denken en te weinig aandacht te besteden aan de dagelijkse werkelijkheid van miljoenen arme boeren in de Derde Wereld.

Parallel aan de top in het hoofdkwartier van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, hebben allerlei pressiegroepen, onderzoeksinstellingen en milieu-organisaties een forum belegd in een ongebruikte stationshal. De sprekers staan daar in de rij om in drie minuten hun woordje te doen.

Een vaak terugkerend element in die verklaringen is kritiek op de tekst van de Verklaring van Rome en het actieplan dat aan de top is gekoppeld.

Veel sprekers vinden het woordgebruik wollig en niet scherp genoeg. Anderen betreurden het dat verklaring en actieplan niet zijn ondertekend, maar alleen maar zijn aangenomen. Daardoor is het voor landen makkelijker om het papier in een la te leggen en te vergeten.

Er waren ook veel kanttekeningen bij de benadering door de FAO van voedselzekerheid. Een aantal sprekers vond dat de VN-organisatie daarbij te veel de nadruk legt op gewasveredeling en andere vormen van biotechnologie. Voor veel boeren zijn dergelijke instrumenten onbereikbaar omdat ze te kostbaar of te ingewikkeld zijn.

De liberalisering van de wereldhandel wordt door sommige niet-gouvernementele organisaties als een bedreiging voor voedselzekerheid gezien.

“Als de huidige trend van globalisering van de wereldeconomieën doorzet, zal de soevereiniteit van het volk steeds verder gefragmenteerd worden, wat een grotere strijd betekent voor gelijke rechten op toegang en verdelen van de beschikbare bronnen”, aldus een geschreven verklaring van Rigoberta Menchu, de Guatemalteekse winnaar van de Nobelprijs voor de vrede. “Onze huidige ontwikkelingsmodellen zijn niet in staat om sociale rechtvaardigheid te bieden. Economische groei betekent niet vanzelf meer voordelen voor een groter aantal mensen dat in armoede leeft.”

Een vertegenwoordiger van boeren uit de Indiase staat Karnataka zei dat de rol van de privé-sector in bijvoorbeeld de handel in graan en pesticiden te groot is. “De multinationals zijn veel meer geïnteresseerd in hun eigen winsten dan in de voedselveiligheid van gemeenschappen op het platteland”, zei hij.

Het World Wildlife Fund en andere milieuorganisaties zeiden dat in de slotverklaring wel lippendienst wordt bewezen aan bescherming van het milieu, maar dat er onvoldoende aandacht is voor problemen als bodemerosie, uitputting van de grond, verzilting, het broeikaseffect en resistentie tegen bestrijdingsmiddelen.

    • Marc Leijendekker