Ik ben te jong om geen man meer te zijn

“Dear Sir, Wees zo vriendelijk enige ruimte in uw krant in te ruimen voor mijn bede die het gevolg is van de 'Operatie Halt' van het ministerie van Land- en Bosbouw in samenwerking met het bestuur van de Westprovincie in het Tano Ehuru Woud in het Sefwi Wiasodistrict.

In het kader van deze operatie moesten niet vruchtdragende cacaobomen die door enkele boeren illegaal in dit bos waren aangeplant, worden verwijderd.

Als tijdelijk werknemer van het Bossenbeheer werd mij met enkele collega's opgedragen deze bomen te kappen.

Helaas werden wij aangevallen door tot de tanden bewapende boeren waardoor enkelen van ons zo zwaar gewond raakten dat wij naar het ziekenhuis vervoerd moesten worden.

De boeren trokken aan mijn penis met zulk een kracht dat ik niet meer tot een erectie kan komen en niet goed meer kan lopen op mijn rechterbeen.

Daardoor ben ik tot de overtuiging gekomen dat ik mijn mannelijkheid heb verloren.

Hoewel de zaak thans voor het Sefwi Wiawso Districtsgerechtshof is gebracht, ben ik van mening dat ik uitgebreide medische zorg behoef omdat ik mij niet kan veroorloven mijn mannelijkheid op mijn jonge leeftijd te verliezen. Ik smeek daarom de regering via het ministerie voor Land- en Bosbouw en het bestuur van de Westprovincie mij in de gelegenheid te stellen een operatie te ondergaan. Stephen Gyapong Sefwi Bodi Sefwi-Wiaso Provincie' (Ingezonden brief in The People's Daily Graphic, Accra, Ghana, oktober 1993)

    • Jan van Gelderen