HSL

Al vele malen is betoogd dat het straks gedaan zal zijn met onze welvaart als we ons vrachtvervoer over de weg niet helpen om te overleven.

Nu bekvecht men in de Tweede Kamer (NRC HANDELSBLAD, 5 november) over het traject dat de hogesnelheidstrein zal moeten volgen tussen Rotterdan en Amsterdam. Terwille van een tijdwinst van tien minuten moet een spoorlijn worden aangelegd die 600 miljoen of meer zal gaan kosten. Time is money, zeg dat wel. Hoeveel mensen zullen er tussen Rotterdam en Amsterdam met die trein reizen? Een handvol? Moeten we voor die paar mensen zoveel geld uitgeven? Zou het niet wijzer zijn om de trein voorbij Rotterdam als een Intercity te laten rijden? We verliezen dan tien minuten reistijd, maar doen wel Den Haag aan en sparen 600 miljoen gulden.

Iedere transportondernemer weet, en ook het rapport-Hermans wijst er op, dat vrachtvervoer van huis tot huis voor afstanden tot voorbij Fankfurt goedkoper is over de weg dan met de trein. Verreweg de meeste lading tussen onze havens en hun achterland gaat naar en van plaatsen die dichterbij liggen dan Frankfurt. Het is dit vervoer dat terwille van onze welvaart moet worden veiliggesteld. Laten we de 600 miljoen gespaarde guldens besteden aan een Betuwelijn voor vrachtauto's. Dat is voor ons land nuttiger dan een miljoen gulden voor het prestige van één seconde tijdwinst van een trein.

    • J.Ph. Roosegaarde Bisschop