Guggenheim in Bilbao dreigt te duur te worden

MADRID, 14 NOV. Het nieuwe Museum Guggenheim dat volgend jaar opengaat in de Noordspaanse havenstad Bilbao, dreigt voor de lokale Baskische regio-regering op een financiële strop uit te draaien.

Volgens kritiek op de museumplannen, die gisteren in het Baskische regio-parlement werden gepresenteerd, dreigen de voorziene bouwkosten fors te worden overschreden.

Het nieuwe Guggenheim Museum, een ontwerp van de Amerikaanse architect Frank O. Gehry, is al in een vergevorderd stadium. Het gebouw, dat met zijn barokke gevels van glas en staal een opmerkelijk verschijning is aan de oever van de Nervion, zal 24.000 vierkante meter aan expositie-ruimte bieden.

De keuze voor Bilbao als nieuwe Europese vestiging van de New-Yorkse Guggenheim Foundation wekte al eerder verbazing. Vooral de gunstige vestigingsvoorwaarden zouden uiteindelijk de doorslag hebben gegeven voor de keuze voor Bilbao. De bouwkosten zijn geraamd op 22 miljard peseta's, ruim 290 miljoen gulden. Maar volgens de economische faculteit van de Universiteit van Bilbao zullen de projectkosten eerder uitkomen op zo'n 34 miljard peseta's, 450 miljoen gulden, die gedragen worden door de Guggenheim Foundation en de lokale Baskische regio-regering.

De Guggenheim-vestiging werd recentelijk al scherp aangevallen door oppositiepartijen en kunstenaars. Het project, waarmee vijf jaar geleden een begin is gemaakt, is onderdeel van een ambitieus herstructureringsplan voor Bilbao. Maar volgens de critici slorpt de bouw en de exploitatie van het museum bedragen op die de draagkracht van de lokale regering ver te boven gaan. Het museum zou een toekomstige financiële molensteen worden ten koste van een groot aantal andere projecten op cultureel gebied, in de sociale voorzieningen en bij de stadsvernieuwing.

Het Guggenheim Museum is steeds door de Baskische regio-regering, die wordt overheerst door de Baskisch-nationalistische partij PNV, regelmatig gebruikt als propaganda-middel. Het museum dient als symbool voor een nieuwe impuls van 'de Baskische cultuur'. Tot het jaar 2000 heeft het museum een budget van 80 miljoen gulden ter beschikking om in een eigen collectie te inventariseren. Men verwacht nu al een exploitatietekort van 53 miljoen gulden.

Zoals nu wordt voorzien zal het Guggenheim museum in Bilbao in de loop van het komende jaar openen met een overzicht van de belangrijkste 20ste-eeuwse werken uit de Guggenheim-collectie. Als tegenprestatie organiseert New York enkele tentoonstellingen van Baskische kunstenaars. Voor de komende jaren biedt Bilbao verder tentoonstellingen van eigentijdse beeldhouwkunst, Latijns-amerikaanse en Chinese kunst, en werken van Picasso en Kandinsky.

    • Steven Adolf