Gemeenten verwerpen provincie Rotterdam

ROTTERDAM, 14 NOV. Vijf gemeenten in de stadsregio Rotterdam verwerpen een stadsprovincie in de vorm die de commissie-Andriessen voor ogen heeft. De Stadsregio, het bestuursorgaan van de achttien Rijnmondgemeenten, zal komende week een standpunt formuleren.

De gemeenteraden van Schiedam, Spijkenisse, Westvoorne, Brielle en Rozenburg laten weten geen heil te zien in het voorstel van de commissie-Andriessen, omdat de gemeentelijke bevoegdheden daarin al te sterk worden uitgehold.

De commissie-Andriessen stelde eind oktober voor per 1 januari 1998 een stadsprovincie voor de achttien Rijnmondgemeenten op te richten. Deze stadsprovincie Rotterdam krijgt zwaardere taken dan in het voorstel van het kabinet vorig jaar, de zogeheten 'lex specialis'. Zo moet de zeggenschap over onder meer milieu, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, economische ontwikkeling, de haven, het grondbedrijf, onderwijs, politie en brandweer worden overgedragen aan het bestuur van de stadsprovincie. Die krijgt ook de bevoegdheid het geld uit het provinciefonds en uit het gemeentefonds te verdelen. Zo'n sterke stadsprovincie kan volgens Andriessen een tegenwicht vormen voor een ongedeeld Rotterdam. Rotterdam kan niet opgedeeld worden in kleinere gemeenten nu de bevolking zich daar bij een referendum in juni massaal tegen heeft uitgesproken.

De gemeenteraad Spijkenisse stelde gisteren in een motie vast dat de bevoegdheden die de gemeenten resten in het voorstel van Andriessen tekort schieten. Volgens burgemeester J. Broekhuis wordt Spijkenisse in de ogen van de raad “onderdeel van een agglomeratiegemeente”.

Spijkenisse wil dat bij de verdeling van bevoegdheden de lex specialis het uitgangspunt blijft. In geografische uitbreiding van de stadsprovincie met de Drechtsteden kan een tegenwicht voor een ongedeeld Rotterdam worden gevonden.

De gemeenteraad van Schiedam noemt in een gisteren aangenomen motie de rapportage van de commissie-Andriessen “in deze vorm niet aanvaardbaar”. Er zouden onnodig veel taken en bevoegdheden worden toebedeeld aan de stadsprovincie op het gebied van brandweer, grondbeleid, onderwijs, zorg, cultuur en volkshuisvesting. De rapportage wordt “vaag” genoemd, wat betreft de verdeling van de financiën.

De gemeenteraad van Rozenburg stelt in een motie nee te zeggen tegen het advies van Andriessen als de gemeenten geen eigen grondbedrijf houden. De oplossing voor de machtspositie van een ongedeeld Rotterdam moet worden gezocht in een uitbreiding van de taken van de Rotterdamse deelgemeenten, zo denkt Rozenburg.