Filosofie

De filosofenlobby werkt volop. Ze ruikt haar kans in de nieuwe onderwijsstructuur voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs. Maar waarom verlagen zij zich tot ordinaire kinnesinne met het kunstvakonderwijs.

Moet dat soms wijken voor het 'hogere' gedachtengoed? Het valt mij erg tegen van onze denkende elite dat ze gewoon met de ellebogen willen werken, en daarmee het in hun ogen gemakkelijkste slachtoffer kiezen: de kunsten. Zeker, elke school kan filosofie straks aanbieden in de vrije ruimte, maar dat is hen niet structureel genoeg. Daar kan ik inkomen, maar niet waar dat gaat ten koste van de moeizaam veroverde plek van het kunstvakonderwijs. Waarschijnlijk heeft geen van de auteurs kinderen die op VWO-niveau een kunstvak in het examenpakket hebben. Zij zouden dan ervaren dat hier een afgewogen pakket kunstbeschouwing en kunstbeoefening wordt aangeboden op een niveau dat voorheen ondenkbaar was. Al een tiental jaren wordt hier door deskundigen in geïnvesteerd. Hoe vreselijk is het dan te merken dat zogenaamde weldenkenden dit even van tafel willen vegen of marginaliseren. Was het ook geen filosofisch denkbeeld dat zegt dat een diepere kunstbeleving ook een ethischer mens maakt?

    • Rein de Goeje