D66 wil lease-auto zwaarder belasten

DEN HAAG, 14 NOV. De lease-auto moet zwaarder worden belast en de kilometervergoeding voor zakelijk verkeer, nu nog 60 cent, moet drastisch omlaag. Dat bepleit het Kamerlid Giskes van D66. De VVD is fel tegen het voorstel, PvdA staat er in beginsel positief tegenover.

Giskes zal haar plan voorleggen aan staatssecretaris Vermeend (Financiën) die eerder liet onderzoeken of de fiscale bijtelling van de auto van de zaak kan worden verhoogd. Deze bijtelling is nu nog 20 of 24 procent. Iemand met een lease-auto moet dat deel van de aanschafwaarde van de auto bij zijn belastbare inkomen optellen.

Giskes wil het bijtellingstarief verhogen naar 28 procent, hetgeen naar de schatting van Vermeend 450 miljoen gulden op zal leveren. Het Kamerlid stelt voor de opbrengst van de maatregelen te gebruiken om de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een huis te verlagen.

“Daar is differentiatie bij mogelijk”, licht het Kamerlid toe. “De verlaging zou kunnen gelden voor mensen die voor het eerst een huis gaan kopen, of mensen die hun huurwoning kopen.”

Met het D66-voorstel zou er een eind komen aan de twee verschillende bijtellingstarieven die afhankelijk zijn van het aantal kilometers tussen woning en werk.

De onderzoeken naar de bijtelling waartoe Vermeend opdracht heeft gegeven richt zich op een groter aantal tarieven, variërend van zo'n tien procent voor iemand die weinig privé-kilometers rijdt tot ruim twintig procent voor mensen die veel rijden.

VVD-woordvoerder De Vries is tegen het plan van D66. “Mensen moeten niet de auto uitgepest worden”, aldus De Vries. Hij pleit voor het laten meestijgen van de kilometervergoeding met de inflatie.

PvdA'er Van der Ploeg wil de effecten van het voorstel onderzoeken voordat het in werking treedt.