Communistische wethouder beschimpt

In de Groningse gemeente Reiderland zou de communistische partij uitkeringsgerechtigden tippen voor controles. De burgemeester wil een onderzoek naar de beschuldigingen.

BEERTA, 14 NOV. PvdA-burgemeester W. Cornelis van Reiderland schakelt justitie in om zijn communistische wethouder van blaam te zuiveren. Deze was er door de burgemeester van buurgemeente Scheemda van beschuldigd uitkeringsgerechtigden van tevoren in te lichten over de komst van een sociaal rechercheur. “Het is altijd gemakkelijk om naar de communisten te trappen, maar dit soort kwesties kunnen we hier niet gebruiken. Het bevestigt weer eens de vooroordelen over Oost-Groningen”, aldus Cornelis.

Zijn collega in buurgemeente Scheemda, J. Leegwater, beschuldigde Reiderland vorige week het werk van de sociaal rechercheur onmogelijk te maken. Deze ambtenaar is in dienst van beide gemeenten, maar in Reiderland zouden de uitkeringsgerechtigden steeds worden getipt voor controles. Leegwater wees daarbij met de beschuldigende vinger naar de wethouder H. Heres (sociale zaken) van de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN), de partij die sinds de laatste raadsverkiezingen de absolute meerderheid heeft.

Leegwater zei geen harde bewijzen te hebben voor het tippen. “Maar ik druk me nog redelijk diplomatiek uit over de problemen die deze ambtenaar in Reiderland heeft gehad.” Scheemda besloot daarom vorige week de fraude-ambtenaar helemaal in dienst te nemen en de samenwerking met Reiderland op dit punt te beëindigen.

De communisten in Reiderland zijn woedend. Leegwater kraamt volgens NCPN-fractievoorzitter S. Lich-Bruins onzin uit. “Als hij geen bewijzen heeft, kan hij ons toch niet zomaar beschuldigen. Wij houden ons keurig aan de regels.” Deze week kwam ze ook in botsing met PvdA-fractievoorzitter H. Hietbrink in Reiderland.

Hietbrink beschuldigde wethouder Heres niet van lekken van informatie naar uitkeringsgerechtigden, maar hij zei het wel opmerkelijk te vinden dat de pot voor bijzondere bijstand in Reiderland sinds twee jaar steeds fors wordt overschreden. “In de dorpen wordt wel eens de opmerking gemaakt dat de communisten toezeggingen doen aan mensen die ze volgens de regels niet kunnen waarmaken.”

Lich-Bruins erkent wel dat sinds de NCPN in Reiderland de meerderheid heeft, er veel meer bijzondere bijstand wordt uitbetaald. “Maar dat komt omdat de armoede in Nederland groter en groter wordt.” Ze noemt de opmerkingen van PvdA'er Hietbrink suggestief. Deze week tijdens een raadsvergadering vroeg ze hem om harde bewijzen. “Toen keek hij als een geslagen hond naar beneden. Hij is gewoon nog steeds gefrustreerd dat hij geen wethouder meer is.” De NCPN beraadt zich op juridische stappen tegen Hietbrink.

Burgemeester Cornelis van Reiderland zit met de kwestie in zijn maag. De zwakke economie van Oost-Groningen zou volgens hem veel meer baat hebben bij een eendrachtige samenwerking. Zijn collega Leegwater uit Scheemda is volgens hem zeer onelegant te werk gegaan door de beschuldigingen zonder enkel bewijs te uiten.

Reiderland is een van de armste gemeenten van het land. Omdat de Oostgroningse gemeente met een artikel-12-status onder curatele staat van het Rijk is het voor de communistische partij moeilijk de idealen in daden om te zetten. Van de verkiezingsbelofte zoals belastingverlaging is niets terecht gekomen. “Wij betalen hier de hoogste onroerend-zaak- belasting”, erkent Lich-Bruins. De NCPN dreigde zelfs deze week de bestuursverantwoordelijkheid op te geven als het Rijk doorgaat met bezuinigen. Zover zal het niet snel komen, het was meer een signaal, aldus Lich-Bruins. “We worden wel eens moedeloos, maar dat betekent niet dat we ons niet aan de regels houden.”

Volgens burgemeester Cornelis houdt Den Haag de Oostgroningse gemeente vanwege de artikel-12-status kritisch in de gaten. “En dan blijft door zulke beschuldigingen toch iets hangen.” Daarom heeft hij justitie in Groningen ingeschakeld om een onderzoek te laten uitvoeren. Als blijkt dat er niets aan de hand is, verwacht hij op zijn minst excuses van zijn collega uit Scheemda. Burgemeester Leegwater piekert er niet over: “Ze laten toch niet voor niks een onderzoek doen. Er is daar echt wel wat aan de hand, hoor.”

    • Herman Staal