Coalitiefracties achter nieuwe opzet WAO

DEN HAAG, 14 NOV. De coalitiefracties van de Tweede Kamer stemmen in met de nieuwe opzet van de WAO. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) hoeft zijn wetsvoorstel, dat beoogt marktwerking in de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregeling te introduceren, nauwelijks aan te passen. Dat bleek gisteren bij het afsluitende parlementaire debat over de WAO.

Het wetsvoorstel heeft tot doel werkgevers te prikkelen arbeidongeschiktheid te voorkomen. Bedrijven moeten straks een hogere premie betalen naarmate er meer personeel de WAO instroomt. Daarnaast kunnen werkgevers het risico op arbeidsongeschiktheid particulier verzekeren.

Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer vinden dat de plannen bedrijven tot vijftien werknemers onevenredig hard treffen. Zij krijgen al met een forse premieverhoging te maken als één werknemer arbeidsongeschikt raakt. De Grave zei zich daarom niet te verzetten tegen twee versoepelingen voor kleine bedrijven die de Kamer voorstelde.

Deze bedrijven moeten een premie op de totale loonsom betalen die varieert van 1,45 procent tot driemaal de landelijk gemiddelde premie (zo'n vijf procent). Om te voorkomen dat kleine bedrijven van het ene op het andere jaar van het minimum naar het maximum schieten stelden VVD en D66 voor kleine bedrijven te laten kiezen voor een premiestijging in jaarlijkse stapjes. Daar moet dan een gefaseerde daling van de premie tegenover staan. Daarmee blijven de kosten volgens de fracties en De Grave beperkt.

Vorige week diende GPV'er Van Middelkoop een amendement in waarbij alleen sprake was van stapsgewijze premiestijging. Het midden- en kleinbedrijf is volgens Van Middelkoop evenwel “mordicus” tegen een stapsgewijze premiedaling. Reden waarom hij de aanpassing van zijn amendement aan de twee regeringsfracties moest laten.

Deze dienden samen met PvdA een tweede amendement in om kleine ondernemers te stimuleren gehandicapte werknemers in dienst te nemen. Daarmee kunnen ze een korting op de WAO-premie verdienen van zo'n 500 gulden per werknemer. De Grave betoogde dat het voorstel bij succes honderden miljoenen guldens zou kosten. “En we weten allemaal wat het kabinet doet bij voorstellen die maar tientallen miljoenen guldens kosten”', voegde hij eraan toe. Niettemin zei hij zich niet tegen aanvaarding van het voorstel te verzetten.

De oppositiepartijen zullen volgende week waarschijnlijk massaal tegen het wetsvoorstel stemmen. Zij vrezen dat werkgevers mensen met een zwakke gezondheid buiten de deur zullen houden om daarmee de premie te drukken.