Bordelen

Een merkwaardige tegenstrijdigheid valt op te merken in het artikel over een probleem waarmede de bordelen worstelen ingevolge van gedoogbeleid (7 november).

Enerzijds beweert de Amsterdamse advocaat Th.L. Badoux “dat bordeelhouders alleen het pand exploiteren en niet de daar werkende vrouwen”. Anderzijds verklaart een woordvoerder van de gemeente dat deze vrouwen niet minder dan de gevangenen van de betreffende bordeelhouders zijn. “Ze moesten hun paspoort inleveren en kunnen vaak geen kant op”.

De gemeente en ook de media weten zeer goed hoe deze vrouwen geworven, verhandeld, getemd en verkocht worden aan de pooiers. De advocaat moet weten dat hij voor aanzienlijk meer dan vijftig procent onwaarheid spreekt.

De rechten van de pooiers (en de consumenten) moeten niet verdedigd worden zolang de rechten van de mens niet van toepassing zijn en niet gehandhaafd worden voor de slachtoffers van de prostitutie.

    • H.J.A. Promes