Beter toezicht op woningcorporaties

DEN HAAG, 14 NOV. Het financiële toezicht op woningcorporaties wordt verbeterd. Gemeenten raken daarbij hun toezichthoudende rol grotendeels kwijt. Dat kondigde staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) gisteren aan bij overleg met de Tweede Kamer over een recent rapport van de Algemene Rekenkamer.

De Rekenkamer toonde zich daarin uiterst kritisch over het toezicht op de sociale huursector. Het ministerie heeft onvoldoende zicht op de prestaties van de sociale huursector, zoals het financiële beheer en het instandhouden van de kwaliteit van het woningbezit. Verder schieten de gemeenten vaak tekort in het toezicht, stellen de corporaties geregeld slechte rapportages op en kan de staatssecretaris geen sancties opleggen bij eventuele misstanden, aldus de Rekenkamer. Dit heeft tot gevolg dat het onzeker is of de hoogte van de huren acceptabel is, hetgeen weer twijfels oproept over de rechtvaardiging van de huursubsidie.

Alleen als de staatssecretaris en zijn opvolgers de komende drie jaar “stug volhouden” met verbeteringen, zo hield de Rekenkamer de bewindsman voor, is adequaat toezicht op de sociale huursector bereikbaar. De controleur van de rijksfinanciën acht een ingrijpende wijziging van het systeem echter niet nodig.

Zowel Tommel als de Kamer wil deze wijziging wel. De bewindsman zal begin volgend jaar een nieuwe regeling presenteren die het financiële toezicht op woningcorporaties moet verbeteren. Onduidelijk is welke instantie of welk orgaan de nieuwe (onafhankelijke) toezichthouder wordt. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de toezichthouder van buiten de volkshuisvestingssector komt. Tommel opperde De Nederlandsche Bank mogelijk een nieuwe rol te geven.

VVD en PvdA voelen wel wat voor de Rekenkamer als toezichthoudend orgaan. Voor deze oplossing moet echter wel de wet worden gewijzigd. De grote fracties staan negatief tegenover een oplossing waarbij bestaande organen binnen de volkshuisvesting de rol van financieel toezichthouder krijgen.