B.A. Schmitz

B.A. Schmitz is door de paus benoemd tot commandeur in de Orde van Sint Gregorius. Schmitz was voorzitter van de KRO tussen 1981 en 1991 en zette zich in die periode in voor de katholieke identiteit van die omroep. Hij richtte de VKMO op, het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties en spande hij zich in voor de hervestiging van de Kerk der Friezen in Rome. Momenteel is hij voorzitter van het stichtingsbestuur van de Katholieke Universiteit Brabant.