Automatisering Justitie kan veel efficiënter

DEN HAAG, 14 NOV. Justitie kan een bedrag van honderd miljoen gulden besparen als de automatisering op het departement, het openbaar ministerie, de rechtbanken, de agentschappen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) efficiënter wordt ingericht.

Dit concludeert het onafhankelijke onderzoeksbureau Orga-Info in een niet gepubliceerd rapport dat onlangs naar het departement is gestuurd. Het bureau maakte een analyse van de automatisering op Justitie. Als zaken als technisch onderhoud en uitbreiding van computersystemen in één hand worden gehouden kan dat veel geld besparen, zo staat in de rapportage. Nu hebben alle onderdelen van Justitie daar een eigen dienst voor.

Het totale budget voor automatisering op Justitie bedraagt vierhonderd miljoen gulden. De bestuursraad van het departement heeft dat bedrag bevroren voor 1997. De afdelingen van Justitie moeten voorlopig zelf geld zien te vinden als zij meer nodig denken te hebben, zegt een woordvoerder.

De bestuursraad, onder leiding van secretaris-generaal H. Borghouts, heeft inmiddels besloten dat de uitgaven van meer dan honderdduizend gulden moeten worden aangemeld bij de Directie Financieel-Economische Zaken. Verder is een projectgroep geïnstalleerd die moet onderzoeken hoe het beheer van de informatiehuishouding in de toekomst moet worden geregeld. De diensten en agentschappen die onder Justitie vallen, zijn in het verleden bewust 'op afstand' van het ministerie gezet om de uitvoering van het beleid te kunnen verbeteren. Daarbij werden deze diensten ook zelf verantwoordelijk voor de automatisering.

Het ministerie heeft berekend dat een bedrag van 650 miljoen gulden per jaar nodig is om in alle noodzakelijke investeringen en het technisch onderhoud te kunnen voorzien. Volgens de formule van het advies-bureau hoeft dat, als het beheer wordt gecentraliseerd, niet meer dan 550 miljoen gulden te kosten.

Een woordvoerder van het departement zegt dat Justitie nu “voor de principiële vraag staat of we de agentschappen, die destijds hun zelfstandigheid hebben gekregen, op dit gebied bij elkaar moeten brengen”. Dit is volgens hem “tegen de filosofie van de agentschappen”. In het hele Justitie-apparaat werken volgens de woordvoerder zo'n 30.000 mensen. Daar vallen behalve het departement en 'zelfstandige diensten' als het gevangeniswezen, de IND en het justitieel incassobureau ook de KLPD, de rechtbanken en het openbaar ministerie onder.

    • Rob Schoof