Akkoord over ouderenregeling personeel havens

ROTTERDAM, 14 NOV. Vakbonden en werkgevers in de havens van Rotterdam en Amsterdam hebben een akkoord bereikt over een ouderenregeling, die overgang naar een nieuw pensioensysteem mogelijk maakt.

Daardoor kunnen de komende jaren 2.300 oudere havenarbeiders afvloeien zonder een beroep op de fondsen van de WW. In de toekomst kunnen havenwerkers op 60-jarige leeftijd met pensioen. Zij krijgen dan een pensioen van netto 80 procent van hun laatste loon. Voor een overgangsregeling is een fonds gevormd van 750 miljoen gulden, dat gefinancierd wordt door werkgevers, werknemers en het Pensioenfonds voor de Haven.