Actieplan van twee jaar voor schragen van vrede Bosnië

PARIJS, 14 NOV. De groep van landen en organisaties die toeziet op de uitvoering van het vredesakkoord van Bosnië is het vanochtend op een topconferentie in Parijs eens geworden over een actieplan voor de komende twee jaar, waarin het respecteren van de mensenrechten, de opbouw van instituties, vrijheid van beweging en de terugkeer van vluchtelingen centraal staan. Het plan moet op 4 en 5 december tijdens een conferentie in Londen nog verder worden uitgewerkt.

Frankrijk lanceerde in juni van dit jaar het initiatief voor dit “plan voor de consolidatie van de vrede”, waarvan de dertien punten aan het begin van de middag overigens nog niet waren bekendgemaakt.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hervé de Charette, drong er vanochtend in een toespraak tot de stuurgroep van de zogeheten 'vredesimplementatie-raad' op aan dat de partijen in Bosnië als “eerste etappe” nu werk maken van de vorming van een regering. Die regering had er al op 1 november moeten zijn, maar zes bijeenkomsten van het driekoppige staatspresidium hebben niet tot overeenstemming over de vorming van een regering geleid. Vredescoördinator Carl Bildt zei dat de vorming van een ministerraad op zeer korte termijn een “voorwaarde” van de internationale gemeenschap zou moeten zijn voor verdere betrokkenheid. Bildt vroeg voorts om een begroting, belangrijke sleutelwetten en de benoeming van ambassadeurs. “Niemand heeft het recht om vooruitgang te blokkeren”, zei Bildt.

Het vanochtend aangekomen actieplan bevat ook een oproep aan de partijen mee te werken aan het Haagse tribunaal voor de berechting van oorlogsmisdadigers. Tijdens de conferentie maakte het driehoofdige presidentschap van Bosnië, bestaande uit de moslim Alija Izetbegovic, de Kroaat Kresimir Zubak en de Serviër Momcilo Krajisnik, voor het eerst gezamenlijk zijn opwachting bij de internationale gemeenschap.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Warren Christopher, zei vanochtend dat “wij de partijen tot een steeds hoger niveau verantwoordelijk zullen houden” voor onder meer het verzekeren van de bewegingsvrijheid en de terugkeer van vluchtelingen, taken die nu worden gecoördineerd door de internationale gemeenschap. Christopher wees er ook op dat de Veiligheidsraad van de VN sancties zal overwegen als de partijen zich niet houden aan hun verplichtingen bij de uitvoering van het vredesakkoord. Ook “zullen we hulp bij de economische wederopbouw koppelen aan de uitvoering door de partijen van het vredesakkoord, waaronder medewerking met het Haagse oorlogstribunaal”, aldus Christopher. Hij zei ook dat de stuurgroep het erover eens is dat de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE de uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen voor 1997 zal voorbereiden.

    • Robert van de Roer