Zalm tegen extra belasten duur huis

DEN HAAG, 13 NOV. Het kabinet wijst een PvdA/D66-voorstel van de hand om eigenaren van duurdere huizen zwaarder te belasten. In een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer schrijven de bewindslieden van Financiën, Zalm en Vermeend, dat er “bezwaren kleven” aan het voorstel van de Kamerleden Noorman-Den Uyl (PvdA) en Giskes (D66).

De Kamerleden willen het huurwaardeforfait zodanig wijzigen dat bezitters van een huis met een waarde van meer dan 250.000 gulden meer belasting moeten betalen. Coalitiegenoot VVD is fel tegen dit voorstel. Het huurwaardeforfait, het bedrag dat huiseigenaren aan woonbelasting bij hun inkomen moeten optellen, wordt met ingang van 1 januari verlaagd naar 1,25 procent van de taxatiewaarde. Deze waarde wordt vastgesteld door de gemeente op basis van de Wet Onroerende Zaken (WOZ).

Voor woningen tot 150.000 gulden geldt een tarieftrapje met nog lagere percentages (0 tot 1,0 procent). PvdA en D66 vinden dat vooral de duurdere woningen van deze benadering profiteren. Daarom pleiten zij voor vrijstelling voor de eerste 43.000 gulden met daarboven een tarief van 1,5 procent. Dit werkt in het voordeel van woningen onder de 250.000 gulden.

Het amendement van PvdA en D66 zou volgens Financiën tot een zodanige systeemwijziging leiden dat in afwijking van de thans in de wet neergelegde structuur een forfait ontstaat dat in zijn uitwerking in een sterkere stijging resulteert dan in het huidige systeem. Voor woningen met een waarde tussen de 100.000 en 145.000 gulden pakt het amendement minder gunstig uit dan het wetsvoorstel.

De woordvoerders Noorman-Den Uyl en Giskes zijn niet tevreden met het antwoord van het kabinet. “In een eerste reactie wees Vermeend het niet van de hand en nu schetst hij een beeld dat er een groot ideologisch verschil zou bestaan tussen het kabinet enerzijds en D66/PvdA anderzijds”, zegt Giskes in een reactie. Voor de stemming over het wijzigingsvoorstel willen PvdA en D66 nog met de staatssecretaris in debat. “De besluitvorming moet op basis van zuivere argumenten plaatshebben”, aldus Giskes.