Tweede Kamer wil debat over hogesnelheidslijn uitstellen

DEN HAAG, 13 NOV. De Tweede Kamer wil het vervolgdebat over de hogesnelheidslijn uitstellen tot begin december. Een verzoek hiertoe is door D66-woordvoerster Versnel ingediend bij de griffie. Versnel vertrekt zaterdag voor een reis van twee weken naar de Verenigde Staten, voor een werkbezoek aan de Verenigde Naties.

Het verzoek van Versnel heeft vandaag bij kabinet en Kamer tot veel verwarring geleid. Het kabinet zou de Tweede Kamer vandaag een brief sturen met het verzoek het vervolgdebat uit te stellen tot bijvoorbeeld 25 november, een volgens eerdere opgave van de griffie nog vrije vergaderdag.

Die tijd wilde het kabinet benutten om nog eens met de fracties te overleggen over de patstelling in de besluitvorming, nu een meerderheid van PvdA, D66 en CDA zich heeft uitgesproken voor een tracé waar het kabinet grote bedenkingen tegen heeft. Op het ministerie van Verkeer en Waterstaat was aan het einde van de morgen onduidelijk of nu nog in een brief om uitstel gevraagd zou moeten worden.

In de Kamer reageerde CDA-woordvoerder Leers vanmorgen woedend op het verzoek om uitstel door zijn collega Versnel. “Ik wist van niks, de woordvoerders zijn hierover niet officieel geraadpleegd.” Hij wijst erop dat op 27 november in Midden- en West-Brabant als gevolg van de gemeentelijke herindeling verkiezingen worden gehouden.

Leers meent dat sprake is van kwade opzet. De inwoners van Breda/Prinsenbeek, die een tunnel in het tracé wensen, zullen door het uitstel van het debat niet vóór die verkiezingen weten wat de verschillende fracties voor hen zullen doen. Leers, inwoner van het Brabantse Goirle: “De coalitiepartners willen niet met de billen bloot. Dit is een doorzichtige poging om Brabant te offeren.” Hij wil een spoedvergadering over de kwestie houden.

VVD en PvdA kunnen zich wél vinden in het verzoek van Versnel, waarvan overigens ook zij tot vanmorgen niet op de hoogte waren. Verbugt (VVD): “Leers wil goede sier maken in Brabant. Ik heb geen bezwaar tegen uitstel.” Van Heemst (PvdA): “Het is heel gebruikelijk dat wanneer een Kamerlid namens het parlement een buitenlandse reis onderneemt, daar in de planning van debatten rekening mee gehouden wordt.”