Raad verheugd over extra geld voor cultuur

DEN HAAG, AMSTERDAM, 13 NOV. De Raad voor Cultuur is verheugd dat de Tweede Kamer en staatssecretaris Nuis (OCW) voor de komende vier jaar zestien miljoen per jaar extra zullen toevoegen aan het cultuurbudget.

Nadat Nuis de cultuurbegroting op Prinsjesdag al met 32 miljoen had verhoogd, komt de nu voorziene 48 miljoen extra enigszins in de buurt van de door de Raad voor Cultuur geadviseerde verhoging van het budget met 58 miljoen. Atzo Nicolaï, de secretaris van de Raad voor Cultuur, signaleert wel dat de Tweede Kamer dat geld voor een deel wil geven aan instellingen waarover de Raad een negatief kwaliteitsoordeel had uitgesproken: het theatergezelschap Maatschappij Discordia, de multiculturele theatergroep Cosmic Illusion, het bewegingstheater Bewth en het Haarlems Toneel.

Nicolaï wil echter niet tornen aan het recht van de politici om met argumenten af te wijken van de Raadsadviezen. Hij heeft wel begrip voor de door ex-Raadslid Benno Premsela vorige week in deze krant verwoorde vrees dat het systeem van het kunstenplan geen zin meer heeft wanneer de politiek de weloverwogen en in onderlinge samenhang opgestelde adviezen negeert.

De Raad voor Cultuur zal zich morgen beraden op een definitieve reactie op de behandeling van de Cultuurnota van Nuis. Vraagtekens zet Nicolaï nu al bij het introduceren van een norm voor de hoeveelheid Nederlandse muziek die orkesten en ensembles moeten spelen op straffe van subsidiekorting. “De Raad voor Cultuur is in het algemeen vooral voor stimuleren en belonen van gewenste ontwikkelingen, en dat moet in dit geval ook. Maar zoiets afdwingen is niet fraai, het kan zelfs averechts werken en dan is het de slechtste weg.”

De Amsterdamse Kunstraad is blij met het extra geld dat de Tweede Kamer in het vooruitzicht heeft gesteld voor een aantal Amsterdamse kunstinstellingen. Zo krijgt het Koninklijk Concertgebouw alsnog de 500.000 gulden extra voor bijzondere programmering, die de Raad voor Cultuur wel had geadviseerd, maar die aanvankelijk door Nuis wegens geldgebrek niet was toegekend. De in Amsterdam gevestigde Nederlandse Opera krijgt een miljoen extra.

Aan de extra subsidiëring van een aantal andere Amsterdamse kunstinstellingen verbinden Kamer en staatssecretaris Nuis de voorwaarde dat Amsterdam zelf ook wat extra's bijdraagt. De Amsterdamse Kunstraad zegt dat na het rijk de gemeente Amsterdam in ons land de grootste financier is van kunst en cultuur, die zorgt voor een uitstraling over de gemeentegrenzen heen.

Niettemin mogen volgens de Amsterdamse Kunstraad van Amsterdam op dit gebied nog meer investeringen worden verwacht. Wanneer het rijk het produktiehuis van de Nestheaters financiert, zou Amsterdam de theaterwerkplaats Amphi in stand moeten houden, evenals de Maatschapij voor oude en nieuwe media en Paradiso. En tegenover de rijksbijdrage aan Cosmic Illusion en De Nieuw Amsterdam, zou de gemeente Cultural Coalition dienen te subsidiëren.