Nieuw aanbod EU liberalisering telecom

GENEVE, 13 NOV. De Europese Unie heeft nieuwe voorstellen gedaan voor de opening van de Europese telecommarkt. Met die voorstellen wil de EU de Verenigde Staten tegemoet komen, die in april een wereldomspannende telecom-overeenkomst in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De VS hadden vooral bezwaren tegen de beperkingen voor buitenlandse investeringen in Spanje en België en tegen de indirecte barrières die Frankrijk had opgeworpen. Deze belemmeringen zijn in de nieuwe voorstellen weggenomen. Ook Spanje stelt nu zijn telecommmarkt in 1998 helemaal open. Karl-Fredrik Falkenberg, EU-onderhandelaar bij de WTO in Genève, verklaarde dat Europa op zijn beurt van andere WTO-landen, zoals Canada, Japan, Singapore en Brazilië, een beter aanbod wil hebben. Het is de bedoeling dat de WTO-telecomovereenkomst op 15 februari rond is. (Reuter, DPA)