Moskou wil leger hervormen om 'catastrofe' te voorkomen

MOSKOU, 13 NOV. Premier Tsjernomyrdin heeft het Russische leger ingrijpende hervormingen en uitbetaling van achterstallige salarissen beloofd. De beloften kwamen tegelijk met waarschuwingen van minister van Defensie Rodionov dat een 'catastrofe' dreigt als er niet meer aandacht en geld aan de strijdkrachten worden besteed.

“De strijdkrachten zijn op een punt aangeland waar verdere inkrimping op hun staat van paraatheid onvoorspelbare, tragische gevolgen zou kunnen hebben”, zei Rodionov gisteren in een toespraak tot officieren. “Als er in de nabije toekomst geen extreme maatregelen worden genomen om het leger te hervormen, kunnen de gevolgen voor de staat catastrofaal zijn.”

De waarschuwing komt op een moment dat in Moskou een politiek gevecht woedt over de overheidsfinanciën. Het Internationale Monetaire Fonds heeft uitbetaling van een miljardenlening opgeschort, de regering doet verwoede pogingen de belastinginkomsten te verhogen, en het parlement bespreekt op kritische toon de begroting voor 1997. Rodionov heeft al eerder gewezen op de treurige toestand van het voormalige Sovjet-leger. De inmiddels ontslagen veiligheidsadviseur van president Jeltsin, Aleksandr Lebed, heeft zelfs gewaarschuwd voor 'muiterij' en 'een hete herfst'.

Tsjernomyrdin beloofde dat achterstallige lonen voor komend weekeinde aan officieren en manschappen worden uitbetaald. De soldij van de maand juli is nog volledig betaald, die van augustus voor 74 procent, die van september en oktober nog helemaal niet. “Het leger had al lang moeten worden hervormd”, zo voegde hij daar gisteren aan toe.

In een rede tot dezelfde officieren die Rodionov had toegesproken zei de premier: “We moeten ingrijpende maatregelen nemen, inclusief impopulaire. Dat is nodig om het defensiepotentieel op peil te houden.”

Een van de al eerder voorgestelde maatregelen is inkrimping van het leger. Hoeveel manschappen Rusland op dit moment onder de wapens heeft staat niet vast. Parlementslid en oud-generaal Boris Gromov noemde vorige week een getal van 1,6 miljoen. De Defensieraad, een nieuw adviesorgaan van Jeltsin, houdt het op 2,5 miljoen en het ministerie van Economische Zaken op 3,7 miljoen.