Friesch Dagblad bouwt op lezerstrouw

LEEUWARDEN, 13 NOV. Het voor zijn voortbestaan vechtende Friesch Dagblad was afgelopen jaar de snelst groeiende krant van Nederland. De oplage van 's lands enige zelfstandige regionale christelijk dagblad steeg met 3,7 procent naar 22.093, aldus de jongste Cebuco-cijfers.

Een intensieve wervingscampagne leverde meer dan tweeduizend nieuwe, tijdelijke abonnees op. Vaste lezers meldden de helft aan; hun binding met het Friesch Dagblad (FD) is van oudsher sterk.

De krant ontstond uit de Persverenigingen die de anti-revolutionaire leider Abraham Kuyper in 1899 stichtte. In 1903 rolde het eerste exemplaar van de persen. Het lezersbestand kwam voornamelijk uit protestants-christelijke hoek.

Uitgeefster is een Provinciale Persvereniging, met leden, een unicum onder de dagbladen. Het gevoel van ús krante wordt door deze constructie versterkt. Dat bleek al in de jaren zeventig, toen abonnees een miljoen gulden bijeenbrachten voor de bouw van een nieuw onderkomen voor het FD. Sinds twee jaar betaalt een deel van de abonnees vrijwillig meer abonnementsgeld om hun krant te steunen. Vorig jaar bracht dat meer dan twee ton op, het jaar daarvoor ruim drie ton.

Volgens hoofdredacteur/directeur L. Kooistra geeft de sterke groei hem en zijn 35 redactieleden “een goed gevoel”. Toch heeft het FD meer abonnees nodig, zegt hij, om te overleven. De afgelopen jaren werd met verlies gedraaid. Vorig jaar werd voor het eerst een positief resultaat behaald, mede door een financiële injectie van het Bedrijfsfonds voor de Pers van 1,5 miljoen gulden en de verkoop van een vellendrukkerij.

Kooistra erkent dat de jongste groei een vertekend beeld geeft. De werving concentreerde zich op september, de maand waarin het Cebuco telt. Niettemin noemt hij het bemoedigend dat ruim 12,5 procent van de nieuwe aanwas zijn proefabonnement heeft omgezet in een vast.

De succesvolle septemberactie wordt deze maand vervolgd met een nieuwe campagne onder het motto 'It sil heve' - het gaat gebeuren - die gepaard gaat met kwaliteitsverbetering en nadrukkelijker profilering van 'it deiblêd' op de Friese markt.

Kooistra vertrouwt erop dat de krant meer abonnees zal trekken. “Uit de groei blijkt dat ons journalistieke concept aanspreekt. We proberen een weloverwogen, rustige visie op de werkelijkheid te geven, vanuit onze specifieke christelijke achtergrond. We zijn een fatsoenlijke, aangename, niet schreeuwerige krant. Dat wekt vertrouwen bij mensen.”

Concurrent de Leeuwarder Courant, de andere regionale krant in Friesland, zag zijn oplage met 0,4 procent dalen naar 110.989. Hoofdredacteur R. Mulder wijt dit aan de teruggang waarmee alle regionale kranten te maken hebben. “De regionale dagbladen staan onder druk. Vooral in de stedelijke gebieden daalt het aantal abonnees. Wij maken een krant voor gewone gezinnen, voor een breed publiek. Niet voor hoger opgeleiden zoals NRC Handelsblad en De Volkskrant, de snelle groeiers. Veel mensen hoeven geen krant meer, denken dat ze al het nieuws op de kabelkrant of de tv zien.” Een zorgelijke ontwikkeling, aldus Mulder, die echter niet geschrokken is van de dalende oplage. “We schommelen al een poosje, de hele trend is niet gunstig.”

Dat het Friesch Dagblad een oplage wist te halen van 22.093 noemt Mulder verheugend. “Het FD heeft het hondsmoeilijk. Als een collega succes heeft, is dat leuk. Voor de pluriformiteit van de pers in Friesland is het goed dat er twee kranten zijn.”

    • Karin de Mik