Explosieve groei van aantal nieuwe ondernemingen

DEN HAAG, 13 NOV. Het aantal nieuwe ondernemingen stijgt explosief. De meeste startende ondernemers zijn tussen de 30 en de 35 jaar. Gemiddeld biedt een startend bedrijf werk aan 1,4 arbeidskracht.

Dat blijkt uit onderzoek naar de groei van het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland door het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM).

Het aantal starters, zo blijkt uit het onderzoek, is tussen 1987 en 1994 explosief gestegen van 24.000 tot bijna 40.000. Dat is een toename van ongeveer 60 procent. Vooral in 1993 groeide het aantal starters relatief sterk. De meeste starters beginnen een onderneming in de zakelijke en financiële dienstverlening.

Het aantal opgeheven ondernemingen steeg nog veel harder dan het aantal nieuwe, namelijk met 75 procent. Werden in 1987 nog 16.700 ondernemingen opgeheven, zeven jaar later waren dat er 29.200. De meeste opheffingen hebben plaats in de detailhandel.

De meeste starters zijn jong. Zo is ruim eenvijfde van de in 1994 gestarte ondernemers geboren in de periode 1961-1965. Bijna twintig procent is geboren in de periode 1966-1970.

Verreweg de meeste starters (78 procent) biedt slechts werk aan één persoon, de ondernemer-eigenaar zelf. In twintig procent van de gevallen werden er twee tot vijf personenen en in slechts 2 procent van de gevallen vijf of meer arbeidskrachten aangenomen. In de horeca is de gemiddelde bedrijfsomvang bij de start met 1,9 arbeidskracht het hoogst. Een steeds groter deel van de starters begint als part-time ondernemer. In 1994 ging het daarbij om 22 procent van de nieuwe inschrijvingen.

Volgens het EIM zijn er indicaties dat de jaarlijkse uitval onder de gestarte bedrijven enigszins versnelt. Oorzaak is mogelijk dat er onder starters meer slecht voorbereide ondernemers voorkomen, aldus het EIM. Het aantal geregistreerde allochtone starters bedroeg in 1994 9,9 procent. Dat is iets meer dan het aandeel van allochtonen onder de beroepsbevolking (9,4 procent). Onder de allochtone starters bevonden zich vooral Surinamers en Turken.