Dumping vlees in Zuid-Afrika

DEN HAAG, 13 NOV. De ontwikkelngsorganisatie Novib heeft minister Van Aartsen (landbouw) gevraagd stappen te ondernemen om een eind te maken aan de dumping van Europees rundvlees in Zuid-Afrika.

De Zuidafrikaanse regering heeft tot nu toe vergeefs tegen de dumping geprotesteerd. Door de groeiende rundvleesoverschotten in de Europese Unie als gevolg van de gekke-koeiencrisis zoekt Brussel naar nieuwe markten. Volgens de Novib is vorig jaar 170 miljoen gulden aan exportsubsidies gebruikt om 42.500 ton vlees in Zuid-Afrika af te zetten. De dumping leidt er onder meer toe dat exportvlees uit Namibië, waar de sector met Europees hulpgeld wordt gestimuleerd, van de Zuidafrikaanse markt wordt gedrukt. De Europese exportsubsidies bemoeilijken volgens de Novib ook hulpprojecten in Zuid-Afrika zelf.